Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Video

 

Dato Predikant Emne Tekst Link
         
Følg denne linken for å finne liste over alle video-opptakene: https://vimeo.com/user36169621
         
Forkynnerkurs på Bibelskolen på Fossnes 1. til 3. februar 2019
1.3-19 Lars Fossdal Forkynneren og hans familieliv   Video
2.3-19 Hermann Geller Rettferdiggjørelsens aktualitet (Del 1/2)   Video
2.3-19 Hermann Geller Rettferdiggjørelsens aktualitet (Del 2/2)   Video
2.3-19 Ingar Gangås Kallet til tjeneste (Del 1/2)   Video
2.3-19 Ingar Gangås Kallet til tjeneste (Del 2/2)   Video
2.3-19 Per Bergene Holm Bibeltolkning og tekstanvendelse i forkynnelsen (Del 1/2)   Video
2.3-19 Per Bergene Holm Bibeltolkning og tekstanvendelse i forkynnelsen (Del 2/2)   Video
2.3-19 Gunnar Nilsson Kommer snart!    
         
Nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes 29. desember 2018 til 1. januar 2019
29.12-18 Steinar Malmin Vekkelse og omvendelse Esra 10:1-12 Video
30.12-18 Per Bergene Holm Mennesket: ånd, sjel og legeme (Del 1/2) 1.Mos 2:7 Video
30.12-18 Per Bergene Holm Mennesket: ånd, sjel og legeme (Del 2/2) Sal 8:1-10 Video
30.12-18 Steinar Malmin Kommer snart!    
30.12-18 Rami Seppälä For så har Gud elsket verden Joh 3:16-21 Video
31.12-18 Finn-Widar Knutzen Hvem er de omskårne? 1.Mos 17:10ff Video
31.12-18 Finn-Widar Knutzen Ikke lenger leve for seg selv (Del 1/2) 2.Kor 5:15 Video
31.12-18 Rami Seppälä Kallet Matt 9:35-38 Video
31.12-18 Steinar Malmin De fire spedalske menn ved byporten 2.Kong 7:3-9 Video
1.1-19 Finn-Widar Knutzen Kommer snart!    
         
Bibelkursuke på Bibelskolen på Fossnes 13. til 18. november 2018
13.11-18 Per Bergene Holm Fra frelseshistorien i Det gamle testamente (Del 1/4) Jes 45:18-24 Video
13.11-18 Per Bergene Holm Fra frelseshistorien i Det gamle testamente (Del 2/4) Jes 46:9-10 Video
13.11-18 Lars Fossdal Israels høye kall (Del 1/2) Jes 2:1-5 Video
13.11-18 Lars Fossdal Israels høye kall (Del 2/2) Jes 2:1-5 Video
13.11-18 Lars Fossdal Guds hellighet og rettferdighet Rom 10:3-4 Video
14.11-18 Sigbjørn Agnalt Martin Luther og musikken (Del 1/2) Matt 23:29-31 Video
14.11-18 Sigbjørn Agnalt Martin Luther og musikken (Del 2/2)   Video
14.11-18 Lars Fredrik Ellingsen Oppdragelses- og vekkelseskristendom (Del 1/2) 5Mos 6:6-9 Video
14.11-18 Lars Fredrik Ellingsen Oppdragelses- og vekkelseskristendom (Del 2/2) 5Mos 6:6-9 Video
14.11-18 Lars Fossdal Bruden Høys 4:1ff Video
15.11-18 Poul Larsen Den gode hyrde Esek 34:11ff Video
15.11-18 Per Gustafsson Den antikristelige nøden (Del 1/4) Matt 24:1ff Video
15.11-18 Per Gustafsson Den antikristelige nøden (Del 2/4) 2Pet 3:17 Video
15.11-18 Lars Fossdal Livet som kristen Rom 13:12-14 Video
16.11-18  Sigbjørn Agnalt  Ordet om korset (Del 1/2)  1Kor 1:18  Video 
16.11.18 Sigbjørn Agnalt Ordet om korset (Del 2/2) 1Kor 1:18 Video
16.11.18 Per Gustafsson Den antikristelige nøden (Del 3/4)   Video
16.11.18 Per Gustafsson Den antikristelige nøden (Del 4/4)   Video
16.11-18 Bjarne Gjuvsland Ver som ventande og vakande Luk 12:35-40 Video
17.11-18 Per Bergene Holm Fra frelseshistorien i Det gamle testamente (Del 3/4)   Video
17.11-18 Per Bergene Holm Fra frelseshistorien i Det gamle testamente (Del 4/4)   Video
17.11-18 Bjarne Gjuvsland Fristaden Åp 22:12-17 Video
18.11-18 Per Gustafsson Gjør deg rede til å møte din Gud Matt 25:1-13 Video
         
Sommersamling på Bibelskolen på Fossnes 11. til 15. juli 2018
11.7-18 Egon Kattner En ny begynnelse Joh 21:15-19 Video
12.7-18 Gunnar Fossli Rettferdigheten i Jesus Joh 19:14-18, 28-30 Video
12.7-18 Dag Rune Lid Kallet Jona 1 Video
12.7-18 Reidar Heian Jesus, syndres venn Matt 11:28 Video
13.7-18 Egon Kattner Skilt fra de vantro  2Kor 6:14-7:1  Video
13.7-18 Per Bergene Holm  Dåpen (SEMINAR 1/2) Kol 2:11-14 Video
13.7-18 Gunnar Fossli Bartimeus Mark 10:46ff Video
13.7-18 Konrad Fjell Loven kom til for at fallet skulle bli stort 
Rom 5:20a Video
14.7-18 Egon Kattner Usynlig, men sikkert håp   Video
14.7-18 Per Bergene Holm Nattverden (SEMINAR 2/2) 1Kor 11:23ff Video
14.7-18 Ingar Gangås Følg meg! Matt 4:12-22 Video
14.7-18 Konrad Fjell Der synden ble stor, ble nåden enda større Rom 5:20b Video
15.7-18 Egon Kattner Hør! Jes 55 Video
         
Forkynnerkurs på Bibelskolen på Fossnes 2. februar 2018 til 3. februar 2018
2.2-18 Gunnar Nilsson Predikantens studiekammer   Video
3.2-18 Per Bergene Holm Forholdet mellom forkynnelsen og sakramentene   Video
3.2-18 Hermann Geller Forkynnelsen og tilhørerne   Video
3.2-18 John Peder Samdal Profetisk forkynnelse   Video
3.2-18 Gunnar Soppeland Herrens sendebud i Herrens ærend til folket   Video
         
Nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes 29. desember 2017 til 1. januar 2018
29.12-17 Jon Peder Samdal Stefanus Apg 7:48ff Video
30.12-17 Per Bergene Holm Det kristne livet Joh 3:1ff Video
30.12-17 Per Bergene Holm Den nye fødsel Luk 7:36ff Video
30.12-17 Jon Peder Samdal Kristi rike Hebr 11:33ff Video
30.12-17 Steinar Malmin Jesu oppstandelse Luk 24:1-12 Video
31.12-17 Per Bergene Holm Evangelisk kamp imot synden Rom 6:1-5 Video
31.12-17 Per Bergene Holm "Hindringer er mange" 1Kor 10:1-13 Video
31.12-17 Steinar Malmin Emmausvandrerne Luk 24:13-35 Video
31.12-17 Jon Peder Samdal Dom og frelse i Guds åpenbaring i Skriften. Hvor står du? Apg 7:1-11, Sal 90:10-14 Video
1.1-18 Steinar Malmin "Fred være med dere!" Luk 24:36-53 Video
         
Bibelkursuke på Bibelskolen på Fossnes 14.-19. november 2017
14.11-17 Per Bergene Holm Det gamle testamente (Del 1/2) 1Mos 18ff Video
14.11-17 Per Bergene Holm Det gamle testamente (Del 2/2) 1Mos 18ff Video
14.11-17 Lars Fossdal Jesaja 35 (Del 1/4) Jes 35:1ff Video
14.11-17 Lars Fossdal Jesaja 35 (Del 2/4) Jes 35:1ff Video
14.11-17 Bjarne Gjuvsland Forkynn Ordet! 2Tim 4:1-8 Video
15.11-17 Lars Fossdal Jesaja 35 (Del 3/4) Jes 35:3ff Video
15.11-17 Lars Fossdal Jesaja 35 (Del 4/4) Jes 35:3ff Video
15.11-17 Poul Larsen Vekkelsen i Mispa 1Sam 7 Video
15.11-17 Per Bergene Holm "Stigende åpenbaring" 5Mos 4:2 Video
15.11-17 Bjarne Gjuvsland Johannes' openberring, kyrkjelydane Åp 1:9-20, 3:7-13 Video
16.11-17 Sigbjørn Agnalt Johannesevangeliet (Del 1/4) Joh 3:1-6 Video
16.11-17 Sigbjørn Agnalt Johannesevangeliet (Del 2/4) Joh 3:1-6 Video
16.11-17 Andreas Årikstad Skapelsen (Del 1/4)   Video
16.11-17 Andreas Årikstad Skapelsen (Del 2/4)   Video
16.11-17 Andreas Årikstad Endetiden og Jesu gjenkomst Dan 9:24-27 Video
17.11-17 Andreas Årikstad Skapelsen (Del 3/4)   Video
17.11-17 Andreas Årikstad Skapelsen (Del 4/4)   Video
17.11-17 Sigbjørn Agnalt Johannesevangeliet (Del 3/4) Joh 3:1-6 Video
17.11-17 Sigbjørn Agnalt Johannesevangeliet (Del 4/4) Joh 3:1-6 Video
17.11-17 Gunnar Nilsson Luthers 95 teser, og deres betydning for kristenheten. (Del 1/3)   Video
17.11-17 Gunnar Nilsson Luthers 95 teser, og deres betydning for kristenheten. (Del 2/3)   Video
18.11-17 Per Bergene Holm Den moderne bibelkritikken (Del 1/2)   Video
18.11-17 Per Bergene Holm Den moderne bibelkritikken (Del 2/2)   Video
18.11-17 Gunnar Nilsson Luthers 95 teser, og deres betydning for kristenheten (Del 3/3)   Video
18.11-17 Gunnar Nilsson Synd og nåde Rom 5:12ff Video
19.11-17 Bjarne Gjuvsland Jesus openberrar seg for læresveinane sine Joh 20:19-29 Video
         
Bibelhelg på Solgry 29. sept. - 1. oktober 2017    
29.09-17 Immanuel Fuglsang  «Livet her og nå, med målet for øyet».  Hebr 9:27-28 Video
    Sang ved Roar, Olav og Reidun Irene Fossdal    
30.09-17 Immanuel Fuglsang  Brevet til menigheten i Sardes, åpning ved John Peder Samdal Åpenb. 3:1-6 Video
    Åpning ved John Peder Samdal    
30.09-17 Lars Fossdal «Når han herjet blandt dem, da spurte de ...» Salme 78:34. Video
    Sang ved Liv Jorunn og Martin Fjære    
30.09-17 Immanuel Fuglsang  «Hva vil du jeg skal gjøre for deg ?» Lukas 18:34-43 Video
    Sang ved en gruppe fra Fossneskoret    
30.09.17 Lars Fossdal Gud er med og har all makt!  Mos 45:26-28  Video
01.10.17 Immaneul Fuglsang – Vi er i stor nød! Amos 5:21-23 /  –Gud bærer sine barn. Jes  46:3-4 Video
    Opning ved John Peder Samdal    
    Sang ved stevnekoret    
         
Sommersamling på Bibelskolen på Fossnes 12. til 16. juli 2017
13.07-17 Rami Seppälä Bygger vi på Herrens hus? Hag 1:2-11 Video
13.07-17 Konrad Fjell Nikodemus Joh 3:1-16 Video
13.07-17 Reidar Heian Herrens trøst er vår styrke Sal 94:19 Video
14.07-17 Gunnar Soppeland På heilag grunn (1) 2Mos 3:1-15 Video
14.07-17 Konrad Fjell Vår lutherske arv (SEMINAR 1/2)   Video
14.07-17 Dag Rune Lid Bøn i Jesu namn 2Krøn 20:12b Video
14.07-17 Curt Westman Når den urene ånd vender tilbake Matt 12:43-45 Video
15.07-17 Gunnar Soppeland På heilag grunn (2) 2Mos 3:1-15 Video
15.07-17 Per Bergene Holm Hvorfor luthersk? (SEMINAR 2/2)   Video
15.07-17 Ingar Gangås Livssamfunnet med Jesus Matt 11:28-30 Video
15.07-17 Konrad Fjell Helliggjørelse 1Pet 1:13-2:3 Video
16.07-17 Per Bergene Holm De forlot alt og fulgte Jesus Luk 5:1-11 Video
  Sangglimt fra sommersamlinga 2017 Video
         
Besøk av Rafael Veizaga fra Bolivia
22.07-17 Rafael Veizaga Troen kommer ved forkynnelsen Rom 10:13-17 Video
24.07-17 Rafael Veizaga Skrevet står Matt 4:4 Video
         
Forkynnerkurs på Bibelskolen på Fossnes 3. til 5. februar 2017
03.02-17 Lars Fossdal Leve i lyset - om forkynnerens eget gudsliv 2Kor 4:1. Fil 3:7-9 Video
04.02-17 Sigbjørn Agnalt Sjelesorg 1Sam 2:6-8. 1Kor 3:9 Video
04.02-17 Reidar Thorbjørnsen Forkynnelse til omvendelse Jer 6:16. 5Mos 8:5 Video
04.02-17 Per Bergene Holm Forkynnelse til ransakelse og grunnfestelse Matt 3:7-10 Video
04.02-17 Poul Larsen Ord av Akur Ord 30:1-6 Video
05.02-17 Göran Holmgren Tillit til Guds kraft Mark 5:24-34 Video
         
Nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes 29. desember 2016 til 1. januar 2017
29.12-16 Lars Fossdal Hvilken plass har Gud i livet ditt? Sang: Martin/ Liv Jorunn Fjære Jes 6:1-3 Video
30.12-16 Egon Jensen Vårt ansvar som Guds barn 2Tim 2:1-5 Video
30.12-16 Marcus Söderberg Arbeider du med frykt og beven på din frelse? Matt 15:21ff Video
30.12-16 Curt Westmann Når Guds ord blir forsømt Jes 1:12-17 Video
30.12-16 Lars Fossdal Åndskampen om sjelene Jes 55:3. Sal 2 Video
31.12-16 Rami Seppälä Enhver se til hvordan han bygger 1Kor 3:10ff Video
31.12-16 Egon Jensen Bærer du vitnesbyrd om Jesus? 2Tim 2:6ff Video
31.12-16 Marcus Söderberg Vi er utsendt til verden Joh 17:18ff Video
31.12-16 Lars Fossdal Liknelsen om fikentreet. Sang: Stevnekoret Luk 13:6-9 Video
01.01-17 Egon Jensen Jesus kommer snart! Sang: Stevnekoret 2Tim 3:1-17 Video
         
Kortkurs på Bibelskolen på Fossnes 8. - 13. november 2016
Vi beklager dårlig bildekvalitet på opptakene. En innstillingsfeil på kameraet ble oppdaget på kvelden den 12.   
08.11-16 Martin Fjære Småprofetene (Innledning)   Video
08.11-16 Martin Fjære Små profetene, Haggai Hag 1 Video
08.11-16 Lars Fossdal Salme 73, prøvelser   Video
08.11-16 Lars Fossdal Salme 73, Herrens tukt Sal 73, Sal 1 Video
08.11-16 Gunnar Nilsson Profeten Jona. Sang: André Heian Jona 1 Video
09.11-16 Lars Fossdal Salme 73   Video
09.11-16 Lars Fossdal Salme 73   Video
09.11-16 Sigbjørn Agnalt Jakobs brev   Video
09.11-16 Sigbjørn Agnalt Jakobs brev   Video
09.11-16 Gunnar Nilsson Profeten Jona. Sang: Fossneskvartetten Jona 2 Video
10.11-16 Sigbjørn Agnalt Jakobs brev, prøvelser og fristelser. Jak 1:12ff Video
10.11-16 Sigbjørn Agnalt Jakobs brev, troens gjerninger. Jak 2:17ff Video
10.11-16 Martin Fjære Småprofetene, Haggai   Video
10.11-16 Martin Fjære Småprofetene, Malaki Mal 3:1ff Video
10.11-16 Gunnar Nilsson Profeten Jona. Sang: Kilden   Video
11.11-16 Gunnar Nilsson Adam, hvem er du?   Video
11.11-16 Gunnar Nilsson Adam, hvem er du?   Video
11.11-16 Per Bergene Holm Guds ord står fast 2Pet 1 Video
11.11-16 Per Bergene Holm Guds ord står fast   Video
11.11-16 Gunnar Nilsson Adam, hvem er du?   Video
11.11-16 Mikkel Vigilius Tjenesten for Gud. Sang: Randi Therese Larsen Åp 7:13-15 Video
12.11-16 Mikkel Vigilius Tjenesten for Gud, misjonsbefalingen. Matt 28:18-20 Video
12.11-16 Mikkel Vigilius Møtet med Gud, Bileam 4Mos 22:1-22 Video
12.11-16 Per Bergene Holm Siloas vann Jes 8:5ff Video
12.11-16 Mikkel Vigilius Møtet med Gud, Jakob. Sang: Fossneskoret 1Mos 28:10ff Video
13.11-16 Mikkel Vigilius Der Gud møter oss i nåde. 1Mos 12:5-7,13-14 Video
         
Bibelhelg på Solgry ungdoms- og misjonssenter 30. sept. - 2. oktober 2016 (Video)
30.09.16 Gunnar Nilsson «Heller ikke jeg fordømmer deg ...», S:Liv Jorunn/ Martin Fjære Joh 8:1-11 Video
01-10-16 Gunnar Nilsson «Bønn i Jesu navn» Joh 16:21-28 Video
 01-10-16 Reidar Heian «Forfra og bakfra omgir du meg» Salme 139 Video
01-10-16 Gunnar Nilsson «Stedfortrederen» 1 Mos 4:3-8 Video
01-10-16 Reidar Heian «Kom avsides med meg og hvil dere litt», S:Stevnekoret Mark 6:31 Video
02-10-16 Gunnar Nilsson «De hungrende og de rike», S:Randi Therese Larsen, Haåkon B.H. Lukas 1:46-55 Video
         
Sommersamling på Bibelskolen på Fossnes 13.-17. juli 2016
13.07.16 Konrad Fjell Jesus er livets brød Joh 6:35-59 Video
14.07.16 Ingar Gangås Vi står for Guds åsyn med alt vi gjør 1Kong 17:1 Video
14.07.16 Ingar Gangås Misjonssinnet Hebr 12:1-3, 13:7 Video
14:07.16 Sigbjørn Agnalt Det normale kristenliv 2Pet 1:1-11 Video
15.07.16 Bjarne Gjuvsland Å vera ein kvardagskristen 1Joh 2:3-4 Video
15.07.16 Per Bergene Holm Lever du i synd? Hebr 10:18-39 Video
15.07.16 Lars Fossdal Josef (Familiemøte) 1Mos 37:2-11 Video
15.07.16 Sigbjørn Agnalt Kunnskapen om Guds Sannhet 2Pet 1:1-11 Video
16.07.16 Sigbjørn Agnalt Gudsfryktens hemmelighet 2Pet 1:1-11 Video
16.07.16 Bjarne Gjuvsland Arbeidet i Guds rike Matt 9:35-38 Video
16.07.16 Per Bergene Holm Å likne Gud Ef 5:1-7 Video
16.07.16 Konrad Fjell Den urettferdige dommer Luk 18:1-8 Video
17.07.16 Per Bergene Holm De falske profeter Matt 7:15-20 Video
    Sangglimt fra samlinga    
         
Kortkurs på Bibelskolen på Fossnes 10.-15. november 2015
10.11.15 Lars Fossdal Salme 45 (1 av 2) - Messias' herlighet og hans brud Sal 45 Video
10.11.15 Lars Fossdal Salme 45 (2 av 2) - Messias' herlighet og hans brud Sal 45 Video
10.11.15 Jan Bygstad Kristus i GT (1 av 6) - Kristus er oppfyllelsen av skriftene Apg 24:14 Video
10.11.15 Jan Bygstad Kristus i GT (2 av 6) - Guds navn Joh 15:39 Video
10.11.15 Lars Fossdal Jeg har lyst til barmhjertighet Matt 9:9-13 Video
11.11.15 Konrad Fjell Hvorfor Luthersk? (1 av 4) - Luthers kamp til frelse   Video
11.11.15 Konrad Fjell Hvorfor Luthersk? (2 av 4) - Lov og evangelium   Video
11.11.15 Jan Bygstad Kristus i GT (3 av 6) - Messiastittelen Matt 16:13-17 Video
11.11.15 Jan Bygstad Kristus i GT (4 av 6) - Apostlenes forhold til GT Gal 4:21-31 Video
11.11.15 Lars Fossdal Fariseeren og tolleren Luk 18:9-14 Video
12.11.15 Sigbjørn Agnalt Jesu Kristi sunne ord (1 av 2) 1. Tim 6:3 Video
12.11.15 Sigbjørn Agnalt Jesu Kristi sunne ord (2 av 2) 2. Tim 3:14-15 Video
12.11.15 Jan Bygstad Kristus i GT (5 av 6) - Yppersteprestens tjeneste Sal 110:1-2, 4 Video
12.11.15 Jan Bygstad Kristus i GT (6 av 6) - Hvor er lammet? 1. Mos 22:7 Video
12.11.15 Lars Fossdal La dette sinn være i dere, som óg var i Kristus Jesus Fil 2:5-8 Video
13.11.15 Konrad Fjell Hvorfor Luthersk? (3 av 4) - Skriften alene   Video
13.11.15 Konrad Fjell Hvorfor Luthersk? (4 av 4) - Det private skriftemål   Video
13.11.15 Per Bergene Holm Vår kristne møteform (1 av 2) 2. Krøn 29:25 Video
13.11.15 Per Bergene Holm Vår kristne møteform (2 av 2) 2. Krøn 29:25 Video
13.11.15 Konrad Fjell Filipperbrevet - et gledens brev Fil 1 Video
13.11.15 Per Bergene Holm Guds evige råd og vår åndssituasjon Jes 8:9-10 Video
14.11.15 Øyvind Samnøy Tolleren og fariseeren Luk 18:9-14 Video
14.11.15 Øyvind Samnøy «Herre, vasker du mine føtter?» Joh 13:1-17 Video
14.11.15 Per Bergene Holm Som lys i verden Dan 6:1-29 Video
15.11.15 Martin Fjære Himlenes rike, et nåderike Kommer snart  
         
Sommersamling på Bibelskolen på Fossnes 8.-12. juli 2015
09.07.15 Ingar Gangås Hungersnød Rut 1:1-2; Jos 24:31 Video 
10.07.15 Hermann Geller Trusler mot den enfoldige tro 2Kor 11:1-15 Video
10.07.15 Per Bergene Holm Døds- og livssamfunnet med Jesus (del 1) Rom 8:10-11 Video
10.07.15 Ingar Gangås Er ditt navn skrevet der? (familiesamling) Åp 20:11-12 15 Video
10.07.15 Konrad Fjell De ti brudejomfruer - et blikk på endetidens menighet (del 1) Matt 25:1-13 Video
11.07.15 Per Bergene Holm Døds- og livssamfunnet med Jesus (del 2) Fil 3:10-11 Video
11.07.15 Konrad Fjell De ti brudejomfruer - et blikk på endetidens menighet (del 2) Matt 25:1-13 Video
11.07.15 Ingar Gangås Misjonsmøte Rom 1:5, 13-16 Video
11.07.15 Hermann Geller Hvordan bevares i den enfoldige tro 2Kor 10:1-8 Video
12.07.15 Hermann Geller Kristi forsoningsverk 2Kor 5:16-21 Video
         
Seminar med Eivind Gjerde i Sandefjord bedehus 21. mars 2015
21.03.15 Eivind Gjerde Hvordan hjelpe barn og unge i hjem og skole så de blir frelst? (1) PowerPoint A,B,C,D,E Video
21.03.15 Eivind Gjerde Hvordan hjelpe barn og unge i hjem og skole så de blir frelst? (2) PowerPoint A,B,C,D,E Video
         
Bibelhelg med Lars Fossdal i Samnanger bedehus 13.-15. februar 2015
13.02.15 Lars Fossdal Døden og dommen Hebr 9:27 Video
14.02.15 Lars Fossdal Der synda vart stor var nåden endå større Gal 3:21-22; Rom 5:20 Video
15.02.15 Lars Fossdal "Spør etter de gamle stier." Jer 6:16 Video
 
Nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes 29. desember-1. januar 2015
29.12.14   Konrad Fjell Under loven eller under nåden? Rom 4:4-5 Video
30.12.14 Per Bergene Holm Vandre i mørket eller lyset 1Joh 1:1-10 Video
30.12.14 Finn-Widar Knutzen En glede for alt folket Luk 2:10-11 Video
30.12.14 Per Bergene Holm For at dere ikke skal synde 1Joh 2:1-6 Video
30.12.14 Marcus Söderberg Fikentreet uten frukt Luk 13:6-9 Video
31.12.14 Finn-Widar Knutzen En så stor frelse Heb 2:1-4 Video
31.12.14 Konrad Fjell Hvordan bruke internett rett?   Video
31.12.14 Marcus Söderberg Jesu nød for sjelene Matt 9:25-28 Video
31.12.14 Finn-Widar Knutzen Vår frelses høvding, fullendt gjennom lidelse Heb 2:5-10 Video
01.12.15 Finn-Widar Knutzen Jesus - vår yppersteprest Heb 2:14-18 Video
         
Bibelveke med Ingar Gangås i Steinsdalen Bedehus 28. oktober-2. november 2014
28.10.14  Ingar Gangås Mesteren er her og kaller på deg (del 1) Joh 11:27-28 Video
29.10.14  Ingar Gangås Mesteren er her og kaller på deg (del 2) 1Sam 3:1-21 Video
30.10.14  Ingar Gangås Mesteren er her og kaller på deg (del 3) Matt 4:17-22 Video
31.10.14  Ingar Gangås Mesteren er her og kaller på deg (del 4) Matt 24:14 Video
02.11.14  Ingar Gangås Mesteren er her og kaller på deg (del 5) Matt 5:1-12 Video
         
Bibelveke med Martin Fjære i Tørvikbygd Bedehus 21.-26. oktober 2014
21.10.14  Martin Fjære For Herrens øyne farer over jorden ... (del 1) 2Krøn 16:9 Video
22.10.14  Martin Fjære For Herrens øyne farer over jorden ... (del 2) 2Krøn 16:9 Video
23.10.14  Martin Fjære For Herrens øyne farer over jorden ... (del 3) 2Krøn 16:9 Video
24.10.14  Martin Fjære For Herrens øyne farer over jorden ... (del 4) 2Krøn 16:9 Video
25.10.14  Martin Fjære For Herrens øyne farer over jorden ... (del 5) 2Krøn 16:9 Video
         
Bibelhelg på Solgry Ungdoms- og Misjonssenter 26.-28. september 2014
26.09.14  Lorents Nord-Varhaug Jesus leter etter det fortapte Luk 15:1-10 Video
27.09.14  Lars Fossdal Den førstefødte (+ sang Martin og Liv Jorunn Fjære) 1Mos 25:23 Video
27.09.14  Lorents Nord-Varhaug  Jesus vil ha alle (+ sang fam. Fossdal) Luk 15:1-2, 11-32 Video
27.09.14  Lars Fossdal Noen blir tatt med, og noen blir latt tilbake (sang Fjære/Fossdal) Matt 24:35-42 Video
27.09.14  Lorents Nord-Varhaug Til den yngste sønnen Luk 15:1, 11-24 Video
28.09.14  Lorents Nord-Varhaug Til den eldste sønnen   Video
    (opning Arne Jørgensen + sang Kjersti Brennsæter/Stevnekor)    
         
Bibelveke med Lars Fossdal i Steinsdalen Bedehus 23.-26. januar 2014
23.01.14  Lars Fossdal Gud har åpenbart seg Matt 5:17-18 Video
24.01.14  Lars Fossdal Herrens dag (forts. fra første dag) Matt 5:17-18 Video
25.01.14  Lars Fossdal Guds frelse Joh 6:47-51, 57 Video
26.01.14  Lars Fossdal Guds omsorg og skole Matt 11:1-6 Video
         
Seminar med Mikkel Vigilius under Bibelkurset på Fossnes 15.-16. november 2013
15.11.13  Mikkel Vigilius Tjenestedeling mellom mann og kvinne i hjem og menighet 1 PowerPoint her Video
15.11.13  Mikkel Vigilius Tjenestedeling mellom mann og kvinne i hjem og menighet 2 PowerPoint her Video
16.11.13  Mikkel Vigilius Tjenestedeling mellom mann og kvinne i hjem og menighet 3 PowerPoint her Video
16.11.13  Mikkel Vigilius Tjenestedeling mellom mann og kvinne i hjem og menighet 4 PowerPoint her Video
         
Bibelveke med Immanuel Fuglsang i Steinsdalen Bedehus 29. oktober -3. november 2013
29.10.13  Immanuel Fuglsang De gamle stier Jer 8:18-9:1 Video
30.10.13  Immanuel Fuglsang Blodets evangelium 2Mos 12:21-27 Video
31.10.13  Immanuel Fuglsang Navnet Jesus må jeg elske Joh 21:15-17 Video
01.11.13  Immanuel Fuglsang Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Luk 18:35-43 Video
02.11.13  Immanuel Fuglsang Jesu avskjedshilsen Luk 24:47-53 / Video
    Sang Sølvi Straumstein Apg 1:6-11  
03.11.13  Immanuel Fuglsang  Himlen vårt rette hjem Joh 14:1-3 Video
 
Bibelhelg Solgry Ungdoms- og Misjonssenter 27.-29. september 2013
27.09.13  Per Bergene Holm Den ene og eneste Gud (sang: Ole Martin Brennsæter)   Video
28.09.13  Henry Skogvoll Den sanne omvendelse (sang: Klippen Mannskord)   Video
28.09.13  Per Bergene Holm  Den hellige Gud (sang:Liv Jorunn og Martin Fjære)   Video
28.09.13  Per Bergene Holm  Den barmhjertige Gud (sang: Ole Martin Brennsæter)   Video
28.09.13  Henry Skogvoll Hva er kjernen i den kristne tro? (sang: Stevnekoret)   Video
29.09.13  Henry Skogvoll Frelsesvisshet (sang: Stevnekoret)   Video
    Samling av sangene fra de ulike sangkreftene    
         
Sommarmøte med Kristian Fagerli i Steinsdalen Bedehus 28. mai - 2. juni 2013
28.05.13  Kristian Fagerli Synderinnen i Simons hus Luk 7:36-50 Video
29.05.13  Kristian Fagerli  Bli sterke i Herren! Ef 6:10-20 Video
30.05.13  Kristian Fagerli Ta på dere Guds fulle rustning Ef 6:10-13 Video
31.05.13  Kristian Fagerli Den enkle og rene troskap mot Kristus 2Kor 11:2-4 Video
01.06.13  Kristian Fagerli Guds fulle rustning - sannhetens belte om livet   Video
01.06.13  Kristian Fagerli Guds fulle rustning - rettferdighet som brynje   Video
01.06.13  Kristian Fagerli Du må bli født på ny! Joh 3:1-17 Video
02.06.13  Kristian Fagerli Guds fulle rustning - Åndens sverd som er Guds Ord   Video
    Klippen Mannskor i Steinsdalen Bedehus    
         
Bibelhelg på Solgry Ungdoms- og Misjonssenter 28.-30. september 2012
28.09.12  Gunnar Holth Så ta da mine hender   Video
29.09.12  Ingar Gangås Guds rettferdighet for oss   Video
29.09.12  Gunnar Holth Sangskatten   Video
29.09.12  Ingar Gangås Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus Rom 8:1-6 Video
29.09.12  Gunnar Holth Og før meg frem   Video
30.09.12  Ingar Gangås Trell og fri   Video
    Sangglimt fra samlinga