Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2017 - Nr 10

loe_forsideDesember-nummeret av L&E

 

Bladet i PDF: 
Lov og Evangelium 2017 - Nr 10

 

Artikkeloversikt

 
Stor glede
Ragnar Opstad og Karl B. Bø

Guds Sønn ble «verdens lys»

Ole Hallesby

Guds lys sprenger alt mørke

Ingar Gangås
Gledelig jul!
Bjørn Valde
Medan båten sokk!
Steinar Hunnestad
Skiljet i menneskeætta
Ragnar Opstad
Evangeliet gir syndere fred
Carl O. Rosenius
Det sjuende bud
Martin Luther
Den hjelpeløses frelser
Asbjørn Fossli
Juleklokker Olav Nergård
Kom, la oss tilbe! Juleandakt av Ludvig Hope