Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2017 - Nr 08

loe_forsideOktober-nummeret av L&E

 

Bladet i PDF: 
Lov og Evangelium 2017 - Nr 08

 

Artikkeloversikt

 
Rettighet hos Gud
Hans Erik Nissen
Enken i Nain
Lars Fossdal
Referat fra Årsmøtet
Olav Fossdal
Den lutherske kirken i Moldova
Per Bergene Holm
Bekymringer Christian Scriver
Det femte bud Martin Luther
«Hedningenes lys» Fra årsmelding for litteraturarbeidet
La livet tale! Fortelling av Mia Hallesby
Arv og testamente Ragnar Opstad
Trøstens grunn Ingar Gangås
Guds godhet – og strenghet Fredrik Wisløff
Elevene ved bibelskolen

Marie Louise Björn