Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2017 - Nr 07

loe_forsideLev for Herren!
«Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette (Herrens) hus ligger i ruiner?» Hag 1:4

Vi mennesker er så opptatt av det som gagner oss, og så lite opptatt av det som gagner Guds rike. Det er så lett å leve for seg selv, og så vanskelig å leve for Gud. Vi bygger heller på vårt eget hus fremfor å bygge på Guds tempel. Jesus sier: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg». Vi skulle ikke søke det samme som verden, men ha et annet mål for øye. Vi skulle ha Guds rike og hans rettferdighet som mål.

Jesus sier: «– så skal dere få alt dette i tillegg» (Mat 6:33). Det er Gud selv som gir oss dette løftet. Han vil gi oss det som gagner oss, og han vet hva som er til det beste for oss. Men vi er så altfor opptatt med oss selv. Vi vil ikke forlate alt og følge ham. Er det da så underlig at velsignelsen uteblir? «Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til» (Rom 14:8).

– Det er dette vi er kalt til, og i alle ting skulle vi søke Gud først.

Har vi nød for at Guds rike skal ha framgang? Forkynner vi for våre venner og naboer? Vitner vi for vår neste? Er vi en duft for Herren?

«Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid! For jeg er med dere, sier Herren, hærskarenes Gud» (Hag 2:4).

Fra andakt ved årsmøtet på Fossnes, av Rami Seppälä

 

Bladet i PDF: 
Lov og Evangelium 2017 - Nr 07

 

Artikkeloversikt

 
«Lær dem alt det jeg har befalt dere!» Utdrag fra årsmelding for Landsstyret
Reiseskildring fra Moldova Marit Bergene Holm
Det fjerde bud (2) Martin Luther
Trøst mitt folk! Ingar Gangås
Misjonssinn

Asbjørn Aavik

Martin Luther – staten og kirken Ivar Welle
Guds ord går i oppfyllelse Utdrag fra årsmelding for Bibelskolen
Rafael Veizaga på Norgesbesøk Ingar Gangås