Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2017 - Nr 06

loe_forsideHyrden og hjorden
«Se, jeg kommer og vil spørre etter min hjord og se til dem. Som en hyrde ser til sin hjord på den dag han er iblant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de steder hvor de ble spredt den dag det var skyer og skodde» (Esek 34:11-12).

Israels hyrder hadde sviktet. De røktet seg selv uten å bry seg om hjorden. Ulven fikk herje fritt. Hjorden falt fra Herren og ble spredt rundt om i verden.

Det samme frafall har skjedd blant oss. Falske hyrder krever penger og beriker seg på fårene. Blinde hyrder forfalsker Ordet og leder hjorden bort i synd og umoral. De har ingen åndelig føde å gi, ute av stand til å vokte fårene for ulvens herjinger. Ulven myrder og ødelegger, splitter og jager fårene fra hverandre. Lammene vildrer hit og dit.

I denne situasjon er det lett at Guds folk mister motet og glemmer Hyrden de kan stole på, som sier: «Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene» (Joh 10:14-15).

Det hjemvendte Israel skal en dag søke Herren, og da skal han «røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de steder i landet hvor de bor» (Esek 34:13).

Sammen med dem skal han ta seg av de frelste fra hedningefolkene: «Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde» (Joh 10:16).

Ingar Gangås

Bladet i PDF: 
Lov og Evangelium 2017 - Nr 06

 

Artikkeloversikt

 
«Den lille flokk»
Ingar Gangås
Martin Luther på Wartburg
Ivar Welle
Det fjerde bud (1)
Martin Luther
Som får blant ulver
Per Bergene Holm
Guds etterfølgere

Lars Fossdal

Den gode Guds engel
Fortelling for barn