Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2017 - Nr 04

loe_forsideDe ti bud
Budene gjelder alle mennesker. Gud vender seg til det enkelte menneske og sier: Du skal og du skal ikke! Men som enkeltindivid utgjør vi til sammen et samfunn. Derfor angår også budene hele samfunnet. Uten regler å leve etter, blir det kaos eller anarki (lovløshet). Salmisten sier: «Til evig tid står all din rettferds lov fast» (Sal 119:160).

 

Martin Luther skrev den store katekismen i 1529 som en utleggelse av de ti bud, den apostoliske trosbekjennelse, Fadervår, dåpen, nattverden og skriftemålet. Boken skulle være til hjelp for prestenes undervisning. Den lille katekismen ble utgitt samme år for å støtte kristendomsundervisningen i hjemmene.

Kong Christian VI gav i 1736 biskop Erik Pontoppidan i oppdrag å skrive en forklaring til Luthers lille katekisme. Den ble utgitt året etter, under tittelen «Sannhet til gudfryktighet» og innført i Norge og Danmark som obligatorisk lærebok i kristendomskunnskap i skolen. Alle konfirmanter måtte pugge boka.

Nå har det vokst fram en ny generasjon uten kjennskap til de ti bud og den kristne tro. I noen nummer framover vil vi trykke Martin Luthers utleggelse av budene fra den store katekismen. Det første budet sto i L&E nr. 2-2017.

Ingar Gangås

 

 
Bladet i PDF:
Lov og Evangelium 2017 - Nr 04

 

Artikkeloversikt

 
Det andre bud
Martin Luther
Da lovboken ble borte
Fredrik Wisløff
Katekismen
Fredrik Wisløff
Kast ditt brød på vannet
Asbjørn Fossli
Avlatshandelen og Luthers 95 teser
Ivar Welle
Om å bli gammel
Kristine Sortland
Da evangeliet endelig kom
Intervju ved Ingar Gangås
Kontor for «Såmannen» åpnet i Bolivia Ingar Gangås