Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2017 - Nr 02

loe_forsideSann reformasjon
Det er stor forskjell på kompromiss og kapitulasjon. Kompromisset bevarer noe. Alt er ikke tapt. Å kapitulere er å overgi seg. Da har du mistet alt. I forholdet til Gud er mennesket fortapt og må kapitulere. Overfor ham er det ikke mulig å inngå noen fredsavtale. Om du bruker hele livet på å pynte på deg selv, er du likevel skyldig på dommens dag. Bibelen sier: «Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste» (Rom 3:10-12).

 

 

Dette ble Martin Luthers store problem. Klosterlivet førte ham stadig lenger ned i fortvilelse og viste ham at han hadde hverken vilje eller evne til å bli bedre,slik at Gud kunne ha behag i ham. Hvordan kunne han finne en nådig Gud?

Mens han grunnet på uttrykket «Guds rettferdighet» åpnet Gud til sist hans hjerte. Han fikk se at Gud hadde oppfylt loven gjennom Jesu Kristi frelsesverk. Evangeliet ble åpenbart for ham. Etter å ha erfart en total kapitulasjon på alt sitt eget, fikk Luther del i Guds rettferdighet ved troen på Jesus.

Den 31. oktober er det 500 år siden Luther slo opp sine 95 teser på slottskirkedøren i Wittenberg.

I dette bladet, og i noen nummer framover, vil du finne «luthersk» stoff. Måtte lesningen føre til reformasjon: tilbake til «Ordet alene», «nåden alene» og «troen alene»!

Ingar Gangås

 

 

Bladet i PDF:
Lov og Evangelium 2017 - Nr 02

 

Artikkeloversikt

 
Strid troens gode strid!
Ole Hallesby
Det første bud
Martin Luther
De ti bud
Immanuel Fuglsang
Dåpen – velsignelse eller avgud?
Gunnar Nilsson
Skyldig
Hans Edvard Wisløff
Hvor går kirken?
Per Bergene Holm
Bøn om vekkjing Ragnar Opstad
Si alltid sannheten Mia Hallesby
Martin Luthers troskamp Ivar Welle
Det herlige lys Carl Fr. Wisløff