Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2017 - Nr 01

loe_forsideGodt nytt år!
Vi skriver anno 2017 – etter Kristi fødsel. Verden «lå i mørke» da Jesus kom første gangen. Han kom som «verdens lys», men det var ikke alle som så det og tok imot ham. Nå undres vi på hvor lenge det er til han kommer igjen. Mange tegn er tydelige. Frafall og kulde i menighetene bekrefter at Bibelens beskrivelse av de siste tider – med søvn og læreforvirring – er sann.

 

Hvordan skal vi bli bevart, og hvordan kan vi hjelpe hverandre til å holde oss våkne til Jesus kommer? Bare ved å søke ham i Ordet, «ved korsets fot hos Jesus». Der vil han møte oss og åpne skriftene for oss. Det fikk Emmausvandrerne erfare. Da brant deres hjerter i dem. De hastet tilbake til Jerusalem for å fortelle om det de hadde opplevd, da Jesus brøt brødet for dem.

I dette nummeret ville vi så gjerne minne deg om hvor viktig det er å «være mye hos Jesus» i denne tid. De fleste artiklene handler om å «bøye sitt øre til Jesus», å søke inn til «fristaden» og om å ta seg i vare for falske lærdommer. Det gjelder å gi Jesus rett når han taler til oss om vår sanne stilling, og gripe Ordet om korset, det eneste som kan gi oss frelse og evig liv.

Du vil også finne en artikkel om et bibelseminar i Bolivia. «Evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme» (Mat 24:14).

Ingar Gangås

Bladet i PDF:
Lov og Evangelium 2017 - Nr 01 

 

Artikkeloversikt

 
For jeg skammer meg ikke C.O. Rosenius
Fariseernes og saddukeernes surdeig Ingar Gangås
Et før og et nå Gunnar Nilsson
Vår fristad Ragnar Opstad
Bøy ditt høre hit! Lars Fossdal
Bibelseminar i Bolivia Ingar Gangås