Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2016 - Nr 09

loe_forsideArven fra fedrene
– Det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. (Sal 78:3-4a)
Det er 200 år siden Carl Olof Rosenius (1816-68) ble født. Han var en stor evangelist og bibellærer, og er av mange regnet som den største sjelesørgeren i Norge og Sverige, ja, kanskje også i Danmark. Den reformatoriske arv fra Martin Luther preget ham. Bibelens forkynnelse av «lov og evangelium», rettferdiggjørelsen av tro alene og helliggjørelsens nødvendighet, ble av Rosenius båret videre med stor klarhet.

 

Et særpreg ved hans forkynnelse var at tilhørerne gikk «fortapt» under hans talerstol, og mistet all tro på at de kunne bli frelst. Når han så malte Kristus korsfestet, fikk de se seg frelst i «Jesus alene» og fant «hvile» på «nåden i Guds hjerte».

– Fra gjenfødelsens øyeblikk, blir alt nytt, sier Rosenius. – Det blir en helt annen retning på livet. Da får du i fødselsgave det nye sinn, som hater synden, men som elsker Guds lov.

I så måte var Rosenius en sann pietist. I dette nummeret av bladet vil vi gjerne hedre minnet etter ham ved å trykke utsnitt fra noen av hans bøker og ved å gjengi enkelte sanger.

Husandaktsboken er nå klar for spredning i Sør-Amerika (forsidebildet). La oss be om at den luthersk-rosenianske arv må nå inn til kommende generasjoner – både her hjemme og der ute!

Ingar Gangås 

 

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2016 - Nr 09
  

Artikkeloversikt

 
Hvem var Carl Olof Rosenius?
 
Et nådens evangelium
C.O. Rosenius
Vår frelsedag
Ragnar Opstad
Frelst ved Jesu liv
Ingar Gangås
Han bærer alle ting med sitt krafts ord
Martin Fjære
Nytt fra bibelskolen
Per Bergene Holm
Rosenius og vekkelsen
Sven Lodin
Skapelsens første dager
C.O. Rosenius