Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2016 - Nr 07

loe_forsideEvangeliuets sprengkraft
Det er noen år siden nå. Vi var på vei ut til vår andre misjonærperiode i Bolivia. Reisen varte litt over et døgn, med ulike fly og mellomlandinger. I byen La Paz, første stopp i Bolivia, hendte det at vi måtte ut med all bagasjen – til fortolling. Det var midt på natten. Tollerne var gretne. Misjonæren var trøtt etter den lange reisen, og litt utslått på grunn av tidsforskjellen og høyden. Flyplassen ligger på 4 000 meter. Mismotet over hvor lite en hadde fått utrettet i den første misjonærperioden hadde plaget meg underveis.

Da var det at det hendte noe som skulle gi meg mot til å fortsette tjenesten. En av tollerne åpnet forsiktig metallringen rundt lokket på den første plastikktønnen. Lokket gikk i luften med et smell. Tollerne var plutselig våkne og spurte forskrekket: – Hva har du med deg? Er det dynamitt? Øverst i tønnen kom mitt spanske nytestamente til syne, og det slo ned i meg: – Jo, vi har med oss sprengstoff. Vi kommer med Guds ord. Det er Guds kraft («dynamis» på gresk) til frelse for hver den som tror.

Lufttrykket hadde endret seg vesentlig her i høyden. Alt var pakket ved havnivå, og tønnen var tett. Derfor gikk lokket til værs. Hendelsen har fulgt meg siden.

La oss gå med Guds Ord – både hjemme og ute – i forvissning om at såkornet er virkekraftig!

Ingar Gangås 

 

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2016 - Nr 07
  

Artikkeloversikt

 
Bryt nytt land!
Fra årsmelding om litteraturarbeidet
Åndssituasjonen
Fra årsmelding fra Landsstyret
Kjøp den laglige tid!
Fra årsmelding om arbeidet i Moldova
Veien til Moria (5)
Per Bergene Holm
Sjelens fortrolighet med Gud
Christian Scriver
Nytt fra Bibelskolen
Per Bergene Holm
Kristendom
Erling Ruud