Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2016 - Nr 06

loe_forsideLevende vann
I Jerusalem er det en kilde som heter Gihonkilden, også kjent som Mariakilden. På profeten Jesajas tid lot kong Hiskia bygge en vannkanal gjennom fjellet for å lede vann til Siloadammen i Davidsbyen i det gamle Jerusalem. Da byen var omringet av fiender, var vannet uunnværlig for å overleve.

 

Jesaja karakteriserer dette vannet som «det som renner så stille» (Jes 8:6). Men folket var ikke fornøyd med vannet fra Herren. Profeten forkynte da at «elvens vann, de mektige og store» (Eufrat og Tigris) skulle oversvømme dem fra Assyria (8:7) og folket bortføres i fangenskap.

Dette gir oss mye å tenke på. Akter du på Guds ord? Det er i denne stillhet du tilføres liv og næring for ditt gudsliv. Vår Mariakilde er Ordet. Jesus, som var Gud fra evighet, lot seg føde av jomfru Maria for å bli sonoffer og stedfortreder for oss. Å, hvor det må ha smertet! Men slik ble han kilden med det levende vann «som veller fram til evig liv».

Den blindfødte (Joh 9:1) fikk synet ved å vaske seg i Siloadammen, som betyr «utsendt». Jesus er Guds utsendte – som alene kan vaske deg ren og åpne dine øyne. Da skjer det under at du får din lyst i å drikke av «nåden alene».

Den som drikker av dette vann, skal aldri i evighet tørste (Joh 4:14). Uten «det levende vann» vil du bli fanget av vannmassene fra denne verden og gå mot en evig undergang.

Ingar Gangås

 Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2016 - Nr 06
 

 

Artikkeloversikt

 
Frelst av nåde – eller bare nåde Gunnar Nilsson
Syndenes forlatelse Carl O. Rosenius
Nåde Mia Hallesby
Synd og nåde Ragnar Opstad
Kven klagar, fordømer og skil? Dag Rune Lid
Evangeliets rette kjennemerke Carl Fr. Wisløff
Nåde eller fortjeneste? Carl Fr. Wisløff
Veien til Moria (4) Per Bergene Holm
Her en kilde rinner Ingar Gangås