Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2016 - Nr 03

loe_forside

God påske!
Det største som har skjedd i menneskeslektens historie, er at Gud selv steg ned til vår jord og ble vår stedfortreder. Da Jesus sto opp fra graven påskedags morgen, var all nød og sorg slukket. «Redningsmannen var oppstanden»! I Jesus er det frelse å få for alle mennesker! Jesus er sonofferlammet som har båret alle dine og mine synder.

 

 

Skulle du være blant dem som ennå ikke har sluppet ham inn i ditt hjerte, så hør: Hans død og oppstandelse var også for deg! Det var for dine synder han kom og ble det sanne sonofferlam.

Dette nummeret inneholder flere artikler om «Lammet» og hvordan du kan komme til tro på Jesus som din personlige frelser.

Redaksjonen ønsker deg en riktig god påske!

Ingar Gangås

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2016 - Nr 03
 

Artikkeloversikt

 
Ordet om korset
Ingar Gangås
Lammet må ikke deles! C.O. Rosenius
Guds underlige veier Mia Hallesby
Veien til Moria (1)  Per Bergene Holm
Den tronge porten Ragnar Opstad
Tro er full visshet
Johannes Gossner
Ludvig Hopes kirkesyn
Per Bergene Holm
Korset
Mia Hallesby