Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2016 - Nr 02

loe_forsideSe på Jesus!
Den blinde Bartimeus fikk synet igjen. Først hørte han Jesu røst: «Bli seende. Din tro har frelst deg!» Med undring så han opp, og det første han fikk se, var Jesu ansikt. Det blikket kunne han siden aldri glemme. Alt ble nytt fra nå av. Fra denne stund hadde han sine øyne «festet på Jesus» (Heb 12:2) og «fulgte ham på veien» (Mar 10:52).

Jesus kom for å gi deg «synet». Den som har funnet ham, blir aldri mett av å se, som sangeren uttrykker det: «Se, se, se og lev! Det er liv i å se på det Golgata kors, ja, just nu er det liv og for deg» (Sb 144).

I denne mørke og vanskelige tid, må du ikke glemme å se på Jesus! Også da når du ikke synes at du ser ham, kan du få komme til ham. Ja, om du må rope som Bartimeus: «Jesus, du Davids Sønn, miskunn deg over meg!», så hører han din bønn.

Han er «troens opphavsmann og fullender». Hvem andre kan berge deg og redde deg fra all synd og fare, om ikke Jesus? Har han ikke sagt at han har kommet for å «søke og frelse det som var fortapt?» (Luk 19:10). Tror du han har glemt deg? – Han står ved sitt ord, og kan ikke glemme sin dyrt kjøpte brud!

La oss se mye på Jesus i denne tid! Du finner ham i Ordet! Søk ham der, og glem ikke «de helliges samfunn»! Når hans time kommer, skal han føre deg «over fjorden» og «dra båten i land». Den som har «sett» ham her, skal da få se ham åsyn til åsyn.

Ingar Gangås

 

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2016 - Nr 02
 

Artikkeloversikt

 
Den åndelige søvn
Dag Rune Lid
Vil du holde korset opp for meg?
Fredrik Wisløff
Når Guds tempel ødelegges
Immanuel Fuglsang
Den nye pakts tempel og prestetjeneste (2)
Per Bergene Holm
Se opp!
Mia Hallesby
De to lys
Mia Hallesby
Hva er kirken?
Per Bergene Holm
Åndelege brytningar
Ragnar Opstad
Mitt vitnesbyrd om korset
Fredrik Wisløff