Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2015 - Nr 09

loe_forsideSodomas port
Abraham og Lot skilte lag. Lot valgte å bo på Jordansletten, som var vannrik og meget fruktbar (1Mos 13:11). Han fant sin plass ved «Sodomas port» (19:1). Abraham flyttet sine telt til Mamre i fjellområdet Hebron, hvor han bygde et alter og bad til Herren (13:18).

Synden i Sodoma ble så stor at Herren måtte ødelegge byen, og han sendte engler for å redde Lot: «Stå opp, ta din hustru og dine to døtre som er her, så du ikke blir revet bort på grunn av ondskapen her i byen! Men da han nølte, tok mennene både han og hans hustru og hans to døtre ved hånden, for Herren hadde barmhjertighet med ham, og de førte ham ut og ledet ham til han var utenfor byen» (19:15-16). Han fikk høre: «Fly for ditt liv! Se deg ikke tilbake og stans ikke noe sted på hele sletten. Fly opp i fjellene for at du ikke skal bli revet bort!» (19:17). «Men Lots hustru, som fulgte etter ham, så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte» (19:26).

«Kom Lots hustru i hu! Den som søker å vinne sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv, skal bevare det» (Luk 17:32-33). Det er farlig å bosette seg ved Sodomas port og søke «å vinne sitt liv» i denne verden.

Fly synden og søk stillheten ved alteret som Abraham! Han ble bevart i troen på noe bedre: «For han ventet på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper» (Heb 11:10).

Ingar Gangås

 

 

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2015 - Nr 09
 

Artikkeloversikt

 
«Men eg har imot deg…» Ragnar Opstad
Når menneskesønnen kommer Sigbjørn Agnalt
Våre lamper slukner (21) J.F. Løvgren
Den evige fortapinga Ragnar Opstad
Frelsesvisshet (2) Konrad Fjell
Det salige plassbytte C. O. Rosenius
Når Gud rører ved hjertene Ingar Gangås
Guds Ledelse Johannes Gossner