Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2015 - Nr 07

loe_forside

Guds klokke
Én dag har Guds klokke nådd det målet som var satt i Guds råd før verden ble skapt. Da skal jord og himmel forgå. «Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp» (2Pet 3:10).

Dagen og timen for Jesu gjenkomst er skjult for oss. Men han kommer når tiden er inne, og han kommer «i den time vi ikke tenker». Det har han sagt oss i sitt ord. Da gjelder det å være rede til å møte ham.
Tegnene før Jesu gjenkomst er klart foreskrevet i Bibelen. Og de kommer som fødselsveene, tettere og tettere. Den som er våken og følger med, vet at tiden nærmer seg. Men vi fristes lett til å tenke at det drøyer en stund ennå før han kommer, for Jesus er jo så langmodig og snill! Han vil at alle mennesker skal bli frelst.

Men snart er «syndemålet» fullt. Da kan ikke Guds rettferdighet vente lenger. Og når Guds kjærlige innbydelse til å være med i «kongesønnens bryllup» i himmelen har nådd ut til alle folkeslag, da vil enden komme.

Guds klokke går så lenge Gud har bestemt. Da opphører tiden, og vi går inn i evigheten. Skynd deg da til Jesus – før det blir for seint!


Ingar Gangås

 

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2015 - Nr 07
 

Artikkeloversikt

 
Gud har talt
Frank Jacobsen
Guds kjærlighet
Marius Jørgensen
Nytt om navn Landsstyret
Våre lamper slukner (19) J.F. Løvgren
I påvente av tredje verdenskrig Gunnar Nilsson
Seierskransen Mia Hallesby
«Lasarus, kom ut!» Ragnar Opstad
Nye muligheter Erling Ruud
– Eg tok feil! Dag Rune Lid