Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2015 - Nr 04

loe_forside

Andesfjellene
I mars var Lars Fossdal, Marit og Ingar Gangås på misjonsoppdrag i Bolivia og Peru. Regntiden var ennå ikke slutt, og i fjellene kom nedbøren som snø. De majestetiske Andesfjellene viste seg i sin fineste skrud.

 

De mektige fjellmassivene satte tankene i sving. Det kommer en dag da menneskene på jorden skal rope til fjellene i redsel og be om skjul fra Guds vrede.

I en av sine taler skildret Lars Fossdal vannflommen på Noas tid. – Tenk dere, sa han, om denne forferdelige oversvømmelsen hadde kommet hit til Arequipa i vår levetid. Vi måtte søke stadig oppover vulkanfjellet Misti for å rømme unna de fryktelige vannmassene! Alle sammen, både små og store på flukt oppover fjellsiden. Men til slutt måtte vi gi tapt alle sammen, for da dekket vannet hele jorden. De høyeste toppene ville også stå under vann! Vi var fortapt, fordi vi ikke tok imot innbydelsen om å søke frelse i arken.

Bibelen sier at det skal komme en ny naturkatastrofe. Da blir det ikke en ny vannflom, men alt skal ødelegges ved ild. Det blir en forferdelig dag for den som ikke hører Jesus til. La oss rope frelsens budskap ut: «Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt» (Jes 55:6-7).

Ingar Gangås

 

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2015 - Nr 04
 

Artikkeloversikt

 
Verdens barnelærdom
Sigbjørn Agnalt
Forførelse av de kristne
Gunnar Nilsson
Bøna si kraft og verknad Dag Rune Lid
Stå djevelen imot – faste i troen!
Ingar Gangås
Våre lamper slokner (16)
J.F. Løvgren
Forkynn Guds ord!
Ragnar Opstad
I Jesus søker jeg min fred
Sang