Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2014 - Nr 06

 

loe_forsidePå sikker grunn
Bare Jesus kan gi sann hjertetrøst og lede deg inn på sikker grunn. Når alt annet vakler, vil Guds ord bestå. Gjennom Bibelen lærer du Jesus å kjenne. Men det kan hende han må føre deg på underlige veier for at du skal «se» ham.

 

 «Det er jo slik at man lærer den beste styrmann å kjenne i stormen, den dyktigste lege i den hardeste sykdom og den beste venn i nøden. Slik kan vi også av kors og trengsel lære hva vi har i Gud, den beste hjelper, legen over alle leger, og den mest trofaste venn. I korsets tider har mange sett inn i evangeliets hemmelighet!» (Christian Scriver).

Bibelen vil gjerne være din veiviser – både i klarvær og storm. Den peker på «leia» og den advarer mot «skjærene i sjøen». Du trenger ikke å gå ut i verden for å lære synden å kjenne. Den avsløres i ditt eget hjerte – når du gjennom Ordet møter Den hellige Gud. Du trenger heller ikke å reise verden rundt for å finne frelse. Den møter du i ordet om Jesus – når du hører og leser om ham som døde i fortapte synderes sted.

«Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme» (Rom10:8-11).

Ingar Gangås

 Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2014 - Nr 06
 

Artikkeloversikt   
Guds ord alene kan trøste hjertene Utdrag fra årsmelding
«For så elska Gud verda...» Ragnar Opstad
Våre lamper slokner (8)  J.F. Løvgren
Forkynn Ordet! Årsmelding for litteraturarbeidet
Ingen ting hindrar Herren! Dag Rune Lid
Kristus og Skriften Årsmelding for bibelskolen
Feltropet Fortelling av Mia Hallesby