Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2014 - Nr 01

loe_forsideSåmannen
Lignelsen om såmannen forteller oss at ikke alt såkornet falt i god jord. Noe falt ved veien, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på steingrunn, der det ble avsvidd og visnet, og noe falt blant torner som kvalte det.

Sjelefienden er alltid til stede der ordet om Jesus forkynnes. Han er som fuglene som kommer og spiser kornet, for han vil hindre at det spirer og bærer frukt. Slik røver han det som er sådd i hjertet. Eller han prøver å gjøre våre hjerter harde. Det gjør han ved å narre oss til å fylle oss med det som denne verden byr på, og gjøre oss til Mammons treller eller slaver under travelheten. Lykkes han ikke med det, kommer han gjennom trengsel og forfølgelse for å skremme oss bort fra Ordet. Så gjør han oss bekymret og motløse, i håp om at vi skal oppgi alt som har med kristendom å gjøre.

Først vil han hindre Ordet i å slå rot til frelse. Mislykkes han, arbeider han utrettelig på å hindre veksten, ved å utarme, plage eller skremme oss bort.

Men det var noe som falt i god jord: «de som hører ordet og tar imot det og bærer frukt, noen tretti fold, noen seksti foll, noen hundre foll» (Mar 4:20).

«Se derfor til hvordan dere hører!», sier Jesus. Han er livets Ord – som måtte legges i jorden for å dø, for at du skulle leve ved ham.

Hør! Og innrett ditt liv etter dette Ordet! Da sørger han for vekst, og skaper også nød for de ufrelste.

Ingar Gangås

Bladet i PDF: 

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2014 - Nr 01

 

Artikkeloversikt

De venter Asbjørn Aavik
Fiendens list Mia Hallesby 
Misjonsnytt  Ingar Gangås 
Våre lamper slokner (3) J. F. Løvgren 
Født av Gud Sven Foldøen
Nikodemus – og den nye fødsel Ragnar Opstad 
Nytt fra bibelskolen Per Bergene Holm 
Se hen til det... Sang av Axel Remme