Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2013 - Nr 05

loe_forsideHør Guds ord!
La ikke sommeren bli åndelig tørketid! – Kom med meg avsides, sa Jesus til sine disipler. Det gjelder også oss som lever i dag. Velkommen til sommerens møter, stevner og leirer!

Red.

 

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2013 - Nr 05

 

 

Artikkeloversikt

Liv eller død

Mia Hallesby
Jesus og Barabbas Svend Foldøen
Svend Foldøen Paul Odland
Mitt vitnesbyrd Reidun Heian
Om saltet misser si kraft Dag Rune Lid
Noahs tømmermenn Mia Hallesby
Profeten Jeremia og hans samtid (2) Sigbjørn Agnalt 
Skynd deg! Karl Notøy 
Formaningane i Guds ord  Ragnar Opstad 
Ta dette formaningens ord vel opp!  Carl Olof Rosenius