Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2013 - Nr 03

loe_forsidePå veien til Emmaus
«Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus og ligger seksti stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om det som var skjedd. Og det skjedde, mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. (...)

Og han begynte fra Moses og fra profetene og utla for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som han ville gå videre. Men de nødde ham og sa: Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller. Han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet, velsignet det og brøt det og gav dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham.» Luk 24:13-16; 27-31

 

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2013 - Nr 03

 

Artikkeloversikt

Kristi kors  Ingar Gangås
Ditt forhold til blodet  Sven Foldøen
Peters fornektelse  Reidar Linkjendal
Du vet jeg har deg kjær!  K.G. 
Åndskampen  Per Bergene Holm
Toleransens sanne ansikt  Gunnar Nilsson
Lovens rettmessige krav – oppfylt i oss (2)  Ingar Gangås
Den største kjærlighet  Mia Hallesby