Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2013 - Nr 02

loe_forsideHjemmets betydning
I dag har mange den oppfatning at det er undertrykkende for en kvinne å arbeide hjemme. Karrieren går for noen foran ekteskap og familie. Feminismen forkynner at husarbeid og omsorg for barn er mindre betydningsfullt. Likestillingstanken krever aksept for at det er best for mor å realisere seg selv utenfor hjemmet. Dette er til stor skade for barna, mor og far, ja hele samfunnet.

«Den som styrer vogga, styrer samfunnet», het det før. Nå overtar samfunnet og staten mer og mer av oppdrageransvaret. Snart er det slik at samfunnet styrer vogga. Foreldrene har ikke noe valg, hører vi ofte. Skal en klare seg økonomisk i dagens samfunn må begge ut i arbeid, hevdes det, og barnehagene tar seg av våre barn fra de er små.

Det er på tide å oppvurdere mors- og farskallet. Hva kan være mer ansvarsfullt enn å oppdra våre barn og den kommende generasjon? Oppgavene i hjemmet er mange og krevende. Da trenger foreldrene å høre at dette er et gudvillet «kall» og en stor og meningsfull oppgave.


Samfunnsutviklingen vitner om at vi må tilbake til Guds ord. En prest pleide å si til sine konfirmanter når han underviste dem i de ti bud: «Husk, dette er Guds livslover. Om du setter deg opp mot dem, vil de knuse deg, men om du bøyer deg for dem, vil de bære deg».

Ingar Gangås

 

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2013 - Nr 02

 

Artikkeloversikt

Skjebnetime Francis A. Schaeffer 
Den evangelikale krise  Francis A. Schaeffer
Hjemmet og samfunnet Øivind Andersen
Hjem og barneoppdragelse Øivind Andersen
Lovens rettmessige krav – oppfylt i oss (1) Ingar Gangås
Du treng ikkje syta for livet Agåt Lavik
Lov og evangelium Ragnar Opstad
De ti jomfruene Sigbjørn Agnalt
Mitt vitnesbyrd Tobias Fjell