Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2013 - Nr 01

 loe_forside Morsdag
«Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg.» Jes 49:15
Israels barn klaget i sin nød. De trodde at Herren hadde forlatt dem og glemt dem for alltid. Selv hadde de glemt sin skaper og forlatt ham. Nå var de i fangenskap i Babel, og det syntes som det aldri ville ta slutt. Da ble profeten Jesaja sendt til dem med disse ordene: «Glemmer vel en kvinne sitt diende barn...»

Morskjærligheten er sterk. Lykkelig er den som har erfart mors omsorg. Jeg husker godt da jeg var mindre, hvor skuffet jeg var dersom det hendte at mor ikke var der når jeg kom hjem. For en velsignelse det er å ha en mor – og en far – som bryr seg om sine barn! Men nøden og fortvilelsen kan bli så stor at selv en mor kan svikte. Foreldre står under et veldig press i dag. Tidsånden er sterk. Synet på heimen og mors og fars kall har endret seg.

Til deg som ikke har et hjem, eller som har sviktet eller er blitt sviktet, vil jeg si: Du skal vite at Guds kjærlighet er enda større. Den er fullkommen. Han kan aldri glemme sitt barn. Du har vel ikke glemt ham? La «morsdagen» (10. februar) bli til en hyldest for mor og en takk til Gud for hans velsignelse over hjemmet!

Ingar Gangås 

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2013 - Nr 01

Artikkeloversikt

Mor – kom hjem – kom hjem! Asbjørn Aavik
Guds ord i hjemmet Intervju med Øivind Andersen
Råd for hjemmet Carl Fr. Wisløff
Er flørting uskyldig moro?   Per Bergene Holm
Formaningene  Carl Fr. Wisløff
Omvending og kristeleg vandel Ragnar Opstad 
Forløsningen i Kristus Jesus Ingar Gangås 
Hva gjorde du? Erling Ruud