Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2012 - Nr 06

loe_forside

Jesus er kilden med det levende vann. Han kan gi deg å drikke av livets vann – til frelse. Denne kilde er åpen for hver den som tørster, som har mistet troen på seg selv og som trenger en frelser og stedfortreder. I dette nummeret kan du lese om hvordan Jesus behandler mennesket for at det skal «miste seg selv» og «vinne Kristus». «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde» (Jak 4:6). Bibelen kaller denne prosessen en «åpenbaring» ved Den Hellige Ånd. Først døder han deg ved loven, så gjør han levende ved troen på Jesus.


Det er ingen garanti i å være døpt. Dessverre hender det alt for ofte at våre barn havner i verden. Kan årsaken være at de ikke er villige til «å dø under loven» og miste sitt «selvliv»? De vil heller leve sitt eget liv når de vokser til, og da blir ikke Jesus alt for dem. Du er kanskje en av disse? Da må du ta deg god tid til å lese artiklene i bladet denne gangen. 

I.G.

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2012 - Nr 06

 


Artikkeloversikt

Når barnet ikke blir omvendt Ukjent forfatter
Korleis blir ein frelst? Ragnar Opstad
Gjenfødelsens under Øivind Andersen
Omvending Tale av Ole Brandal
Nytt fra bibelskolen Utdrag fra årsmeldingen
Hvor skal du tilbringe evigheten? Fra Landsstyrets årsmelding
Fra arbeidsmarken Intervju med Øivind Andersen
«Det kan ei forklares – det kan blott erfares!» Immanuel Fuglsang
Kom til Jesus! Ungdomsstykke av Erling Ruud