Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2012 - Nr 05

loe_forside

 Det er et ord fra Bibelen som vi har hørt og lest mange ganger: «Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke» (1Pet 5:8). Er vi tilstrekkelig klar over det, at det pågår en tilspisset kamp om din og min sjel? Den utkjempes både i himmelrommet og her need på jorden. Det er mye fokus på engler, men er du klar over at det finnes både gode og onde?

 

I dette nummeret kan du i flere artikler lese om denne åndskampen. Hva sier Bibelen om engler og det som skjer i åndeverdenen? Hva skjer når vekkelsen fra Gud kommer med kall til omvendelse? Dersom du ikke skal bli et lett bytte for djevelen, er det nødvendig at du lærer Jesus å kjenne som din personlige frelser. Bare da kan du være trygg i all fare. Så er det viktig at sommeren ikke blir tørketid. Glem ikke å spise ditt «daglige brød»! Du er også velkommen til leirer og stevner, se annonser i bladet!

 

Kanskje du skal søke bibelskolen til høsten? Det er ennå ikke for sent. Du er hjertelig velkommen!

 

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2012 - Nr 05

 

Artikkeloversikt

Ett navn som holder

Kjersti Brennsæter

Dårer for Kristi skyld

Per Bergene Holm
Omvending Ole Brandal
Englevakt Fortelling fra misjonsmarken
Er du beredt…? K.G.

Kva seier Bibelen om englar?

Dag Rune Lid

Fra arbeidsmarken 

Intervju med Øivind Andersen