Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2011 - Nr 06

loe_forside

Dette nummeret inneholder rapporter fra arbeidet for året som ligger bak. Lekmannsmisjonen er en liten organisasjon med få faste arbeidere, og er avhengig av støtte fra frivillige medarbeidere. Vi har et ønske om at reformasjonens «Ordet alene», «nåden alene» og «troen alene», må være retnings-givende for misjonsarbeidet. Men dette er ikke selvsagt i vår tid. Vi står i fare. Travelhet og mangel på stillhet og ro kan fort kvele gudslivet – hos oss alle. Derfor trenger vi de helliges samfunn.

 

Den åndelige situasjon i landet vårt er preget av underholdningslinjen. Den har skjøvet forkynnelsen av Guds ord I bakgrunnen. Mange kristne er blitt «hjemløse». De ser med sorg at den organisasjon de tilhører forandrer seg i takt med tiden. Må vi ikke glemme at det viktigste er å ha kontakt med evigheten! Det ble sagt av noen at Lekmannsmisjonen er de «hjemløses misjon». Rett forstått vil vi gjerne være det. Vi kan aldri bli annet enn «hjemløse» her på jorden. Vi er pilegrimer på vei mot himmelen, vårt rette fedreland, og må synge med Hans Adolph Brorson (Sb 446:1):

Jeg vil stride, gjerne lide
for min salighet.
Jeg vil ile til den hvile
Herren har beredt.

 I.G 

 

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2011 - Nr 06

Artikkeloversikt

 Mit hjertes største glæde  Immanuel Fuglsang
 Velg i dag hvem dere vil tjene!  Landsstyret
 Nytt fra Moldova  Per Bergene Holm
 Guds underlige ledelse (I)  Hans V. Eriksen
 Satans listige angrep  Ingar Gangås
 Vekkelsen i Kina (III)  Ingar Gangås
 Derfor mister vi ikke motet  Bibelskolen
 For nære grøftekanten  Mia Hallesby