Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2004 - Nr 05

Lov og Evangelium - 5 – juni - 2004

Artikkel navn

Artikkelforfatter

Rop til Herren i din nød.

evangelist Hugo Castellanos, Peru.

Syndens alvor.

Eusebio Alvis, Peru.

Du tok bort min syndeskyld.

Celso Valdiglesias, Peru

Så langt som øst er fra vest.

evangelist Ubaldo Marca, Peru

Livets brød.

evangelist Damián Heredia, Peru

Sinai og Golgata.

evangelist Ubaldo Marca, Peru

Det nytter å drive misjon.

Jon Espeland

Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.

Kristian Løvås

Lovens endemål.

Hermod Hogganvik.

Bør vi undres over Jødehatet?

Tormod Birkeli.

På livets hav.

Fra heftet «Den gamle organist og andre fortellinger»,

Innkalling til årsmøte i Lekmannsmisjonen.

For landsstyret, Håvar Fjære, formann

Dette nummeret av Lov og Evangelium kan også leses i

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2004 - Nr 05
.(293 kB)