Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2003 - Nr 06

Lov og Evangelium - 6 - augtust - 2003

Artikkel navn

Artikkelforfatter

Kristus vår yppersteprest

evangelist Eusebio Alvis, Peru

Noko om sann og falsk helging

Josef Nilsen (1920-1981)

Han er min frelser, herre og konge!

evangelist Ubaldo Marca, Peru

Skjøgen Rahab

Per Bergene Holm

Sommarskule og årsmøte 2003

Magne Ekanger

Årsmelding for arbeidsåret 2002/2003 fra landsstyret i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

For Landsstyret
Dag Rune Lid, formann
Jon Espeland, sekretær

Årsmelding fra ytremisjonsarbeidet i Peru for arbeidsåret 2002/2003

Jon Espeland, Flekkerøy

Årsmelding fra Bibelskolen på Fossnes skoleåret 2002/2003

For bibelskolestyret
Svein Mangelrød, formann
Per Bergene Holm, rektor

Du må fødes på ny!

Olaf Gjone, Kvelde

Dette nummeret av Lov og Evangelium kan også leses i

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2003 - Nr 06
.