Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 1999 - Nr 08

Lov og Evangelium - 8 – oktober - 1999

Artikkel navn

Artikkelforfatter

“-Godt han fekk døy”

Dag Rune Lid

Jesus var ikke med i reisefølge

Karl Notøy

Misjonsarbeidet i Peru

Redaksjonen

Brev fra de troende i Alto Selvo Alegre


Bildemontasje fra Peru

Redaksjonen

Skjøgen Raab fra Jeriko

Per Bergene Holm

Det er ikke trangt i Guds hjerte

Martin Fjære

Se der Guds lam

Ingar Gangås

Forløst ved Jesu blod

C. O. Rosenius

Utan Den Heilage Ande kan me ikkje forstå skriftene

Godtfred Nygård

Vi lever ikke lenger for oss selv

Øivind Andersen
Dette nummeret av Lov og Evangelium kan også leses her

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 1999 - Nr 08