Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Juleklokker

Hør klokkeklangen
fra kirketårnet:
– et minne inn i de tusen hjem,
om englesangen,
om Guds enbårne,
om ham som fødtes i Betlehem.Hør klokken ringer:
Det er som toner
med ord fra Jesus – et nådens kall.
Hør, klokken bringer
fra din forsoner
et bud om frelse fra synd og fall.Så hør det synder,
hør klokkeklangen,
hør julens gamle og glade bud,
som Gud forkynner.
Hør englesangen,
og kom tilbake til nådens Gud.I stille timer
du kjenner kallet,
du møter Frelserens åpne favn.
Og klokken kimer
med bud til alle.
Så kom i dag – kom i Jesu navn!Diktsamlingen «I Herrens hånd», Stiftelsen «På Bibelens grunn», 1996

Lov og Evangelium 2017 - Nr 10