Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Guds lys sprenger alt mørke

Det var mørke, trengsel og fattigdom i Israel da Jesus ble født. Den siste profeten, Malakias, levde om lag 400 år tidligere. Siden da hadde det vært en åndelig nedgangstid – med avgudsdyrkelse og lite sant gudsliv.

 

Da kom Jesus, Livets lys, mens det var på det mørkeste. Ordet fra profeten Jesaja gikk i oppfyllelse: «Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle» (Jes 9:2).

Døperen Johannes ble kalt til å være forløper og veirydder. Apostelen Lukas skriver om ham og soloppgangen som skulle komme: «Og du, barn, skal kalles Den Høyestes profet. For du skal gå fram for Herrens åsyn for å rydde hans veier, for å lære hans folk frelse å kjenne ved at deres synder blir forlatt, på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei» (Luk 1:76-79).

Mørkets krefter er fortsatt sterke – også her hos oss – med frafall og kulde. Men midt i enhver håpløs situasjon er Jesus det sanne Lys og taler til oss gjennom sitt Ord.

Det hadde også husmannsgutten Edin Holme fra Verdal i Trøndelag erfart da han i 1924 skrev sangen: «Ditt kors, o Krist, ble verdens sol, dets lys ei grenser kjenner».

Den som har funnet Jesus og «korsets spor» har evig nok i eie, og kan med forventning se fram til Jesu neste komme.

Med disse ordene – og denne sangen (Sb 248) – vil vi få ønske alle lesere av bladet en gledelig jul og et godt nytt år!

Ditt kors, o Krist, ble verdens sol,
dets lys ei grenser kjenner.
Ditt kors, o Krist, ble ærens stol,
der livets lue brenner.

På korset åpner du din favn
for hver forvillet synder.
Fra korset, i din Faders navn,
du verden fred forkynner.

Fra korsets tre din kjærlighet
hver ensom sjel bestråler.
Dens guddomskraft vel ingen vet,
dens dybde ingen måler.

Og frøs enn alle hjerter til,
ble lukket alle hender,
din kjærlighet dog varm og mild
mot hele verden brenner.

La slukkes alle lys på jord,
la stenges alle veie!
Den som har funnet korsets spor,
h
ar evig nok i eie.

Lov og Evangelium 2017 - Nr 10