Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

«Ånden la loven i hjertet innskrive»

per bergene holmDen jødiske pinsefesten knyttes på en særlig måte til lovåpenbaringen på Sinai. I loven beskrev Gud det sanne gudslivets utfoldelse. Men Israelsfolket manglet selve gudslivets forutsetning: troende og gjenfødte hjerter, og var derfor ikke i stand til å følge loven. Det var ikke noe galt med loven, men det var noe galt med hjertene. De var og ble harde i forholdet til Gud, på tross av alle Guds frelsesgjerninger og nåde. «Ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det» (Heb 4:2). Som et tegn på folkets harde hjerter, lot Gud sin lov skrive inn på steintavler.

 

Folket var som hest og muldyr, hvis smykke var tømme og bissel til å tvinge dem med. Guds ord ble noe utvendig, noe folket bare fulgte av ytre tvang (jf. Sal 32:9). Gudslivet ble «bud på bud og regel på regel», en tung byrde («massa»), for hjertet var ikke med.

Profetene forkynte imidlertid at det skal komme en annen tid for Israel. Det skal skje en dag at Gud vil «forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres synd i hu» (Jer 31:34). Da skal folket lære Herren å kjenne i sannhet, lære ham å kjenne i hans nåde. Og dette personlige kjennskap og fortrolige samfunn med Gud fører med seg at Herren gir den enkelte et nytt hjerte og en ny ånd. Han vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte: «Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem» (Esek 36:26-27).

Den nye pakts gudsliv skal leves etter den samme lov som Gud ga på Sinai, men ut fra en helt annen forutsetning, med frelste og gjenfødte hjerter. Hemmeligheten i den nye pakts gudsliv er at det springer ut av Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Gjennom troen på Guds nåde i Kristus, skapes det et aldeles nytt gudsforhold. Gud sender sin Sønns Ånd inn i de troendes hjerter, og skaper et Abba-rop der, et fortrolig og barnlig forhold til Gud, som har sin grunn i vissheten om syndenes forlatelse og barnekår for Jesu skyld.

Der Gud får skrive sin frelsende kjærlighet inn i hjertene ved troen og Ånden, skapes det helt nye hjerter. Der kjærligheten får rom, skapes en trang etter å være den andre nær, en hjertens lyst og glede i å leve den andre til behag. Det er ikke behov for lovens ytre pisk og tvang. Gjennom kjærligheten er loven skrevet inn i hjertet, og har satt hele hjertet og alt i bevegelse.

Lov og Evangelium 2015 - Nr 05