Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Inntrykk fra Bolivia og Peru

le1001

Kaktusblomstring i Cochabamba, Bolivia.

 

 

le1002

På landsbygda i Bolivia er jordbruk og gruvedrift (mest sølv og tinn) viktigste næringsveier. Men også petroleumsforekomstene og naturgassreservene er viktige.

 

le1003

Utsikt over Cochabamba. Byen ligger i en vid og fruktbar dal på ca. 2 500 m. o. h. og har rundt 900 000 innbyggere. Befolkningen består i hovedsak av quechuaindianere, etterkommere av spanjolene og mestiso (blanding).

 

le1004

Atacamaørkenen, med hjerte i Nord-Chile, strekker seg inn i det sørlige Peru. Denne ørkenen regnes for å ha verdens tørreste punkt.

 

le1005

Området rundt Arequipa, som er Perus nest største industrisentrum med over 900 000 innbyggere, ligger i det store beltet rundt Atacamaørkenen. Vannet fra fjellene utnyttes godt til jordbruk. Chachani (6 075 m) og vulkan- en Misti (5 822 m) i bakgrunnen.

 

le1006
Nybyggerområdene rundt Arequipa består av enkle hus som ligger ganske tett. Mange innflyttere fra landsbygda slår seg ned her og fattigdommen er stor.

 

Foto: Reidar Heian

Lov og Evangelium 2013 - Nr 10