Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Elevene ved Bibelskolen på Fossnes høsten 2013

Lørdag 17. august var det åpningsfest og oppstart for høstens kull ved Bibelskolen på Fossnes. Lars Fossdal talte over 2Krøn 12:1-2: «Men da Rehabeams kongedømme var blitt trygget, og han var blitt mektig, forlot han Herrens lov, og hele Israel med ham. Så hendte det i kong Rehabeams femte år at Sisak, kongen i Egypt, drog opp mot Jerusalem – for de hadde båret seg troløst at mot Herren».

 


Å leve i gjenstridighet med Guds Ord er å forlate Herren. Men evangeliet er en kraft fra Gud til frelse. Og veien til himmelen går gjennom å miste seg selv og sitt eget liv. Et år på bibelskole er et godt valg, men det innebærer også en daglig kamp. Det er så lett at tid over Bibelen ender med dette: «... men verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lyst til andre ting kommer inn og kveler ordet, så det blir uten frukt» (Mar 4:19). Må vi legge årets bibelskoleelever i Guds hender – at hver enkelt elev får et møte med Jesus som sin personlige frelser.

 

elever

F. v.: Kjetil Bregård (Klepp), Trond Haugan (Hvittingfoss), Håkon Bergene Holm (Larvik), Vegard Heian (Larvik), Christy Calvin Hernandez (Nøtterøy/Filipinene), Jon Ragnar Fossdal (Gyland) og Erika Eriksson (Upplands Väsby, Sverige).

Lov og Evangelium 2013 - Nr 08