Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

«Hvis du har en rett tro på at Kristus er din Frelser, ser du strak...


«Hvis du har en rett tro på at Kristus er din Frelser, ser du straks at du har en nådig Gud. For troen leder deg og åpner Guds hjerte og vilje for deg slik at du bare ser overveldende nåde og kjærlighet. Det er å skue Gud rett, å se i troen hans faderlige og gode hjerte som er uten vrede og unåde. For den som ser ham som en vred Gud, ser ham ikke rett, men har et forheng eller dekke, ja, en tykk tåke, trukket for ansiktet.»

Martin Luther
L&E 45. årgang, nummer 1