Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Frimodighet - i Jesus alene

Frimodighet – i Jesus alene
Av Ingar Gangås


Ved inngangen til et nytt år ligger det meg på hjertet å oppmuntre til frimodighet på Ordets grunn. Det er så mye som kan ta motet fra oss. Flodbølge, jordskjelv, forfølgelse av kristne, hat mot Guds eiendomsfolk, krig, sult, pest og økende interesse for magi, kan skape mismot. Enda verre er hjertets kulde, hat og likegyldighet. Da er det godt å søke inn til Jesus alene. Nettopp på grunn av synd og død i verden, kom han med evig liv – ovenfra. Det er fullbragt! Han har åpenbart seg til frelse. Ved nåde alene. Fly til ham! «Den rikdom er stor: Ha Jesus til bror, og eiga Guds levande ord». (Se sangen annet sted i bladet!)

Du kjenner kanskje på at kristenflokken minker der du bor? Det nytter ikke å samles mer på bedehuset. Hvorfor er det så få som vil gå på de gamle stier? Her skal vi ikke glemme det som ble sagt til profeten Elias. Han kjente seg ensom og var i ferd med å gi opp i kampen. Han fikk høre at det tross alt var 7000 som ennå ikke hadde bøyd kne for Ba’al. Gud ville sørge for mat og føde. Han måtte ikke glemme å spise, for ellers ville veien bli ham for lang. (Se sitat fra Dag Risdal annet sted i bladet!)

Kjære leser: Sett av tid til de stille stundene med Jesus. Søk avsides med din Frelser, vær frimodig og kall folket sammen om Guds ord. Og glem ikke å be for Herrens vitner. Snart kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge!


L&E 42. årgang, nummer 1