Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt om navn

Nytt om navn


Ingar Gangås(49) fra Størdal i Nord-Trøndelag går fra dette nummer av «Lov og Evangelium» inn som ny formann i redakssjonsnemnda. Gangås har vært misjonær for Misjonssambandet i Boliva og Peru, og var den siste perioden rektor ved det teologiske seminaret Setela til NLM i Arequipa i Peru.

I 1996 kom familien igjen til Norge. Legene anbefalte han ikke lenger å oppholde seg i høyden over lengre tid. Han måtte belage seg på å arbeide her hjemme. Etter et år hvor han reiste for Hovedstyret i Misjonssambandet, fikk han kall til å komme som lærer til Bibelskolen på Fossnes. I dag kombineres dette med en del reising som forkynner for Lekmannsmisjonen. Han og familien bor nå i Mosvik i Nord-Trøndelag.



Jan Ove Heggdal(39) har sagt ja til å gå inn som ansvarlig for Lekmannsmisjonen sitt arbeidet i Moldova. Han vil ha denne oppgaven i tillegg til sitt ordinære arbeid som sykepleier ved sykehuset i Namsos i Nord-Trøndelag, hvor han og familien nå bor. Heggdal har bl.a. erfaring fra misjonsarbeid i Mongolia, hvor han sammen med familien var fra plassert fra 1995-98 som utsendinger for Misjonssambandet i et landbruksprosjekt.



Sara Lingmalm(22) fra Silverdalen i Sverige er tilsatt som husmor på Bibelskolen på Fossnes. Hun gikk på Bibelskolen 2001/ 2002, og har siden tatt utdanning innen kosthold og ernæring. Tanken har også vært at hun på sikt kunne få avlaste rektor noe med de administrative arbeideoppgavene ved skolen.

Vi er takknemlige til den enkelte som har sagt ja til å gå inn i de ulike kallsoppgavene i Lekmannsmisjon, og vi ber om at misjonsfolket må huske på dem i sine bønner.

Når det gjelder sekretærfunksjonen, er den fordelt internt i Landstyret fra oktober av. Med tanke på reiserutene så er kontaktperson: Karl Bø, Nyvollv. 7, 4070 Randaberg.



Landsstyret

L&E 40. årgang, nummer 8



Tags: 2004