Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Kommet er julegleden!

Kommet er julegleden!
Dikt av Torunn Fossdal


Kommet er julegleden,
O, lykke for deg å få!
Krybben ei bringer kun halm og strå;
Guds førstegrøde i krybben lå!*1

Til Betlehems brødhus*2 du haste,
Nå er ikke tiden for sjelen å faste.
I Ordet du finner det livets brød,
Nå er det en ende på hungersnød!*3

Vel er det et svøp om det frelsende brød,*4
Men svøpet det varsler en ende på nød.
For over alt herlig det ligger et dekke,*5
Og barnet er brødet som Gud vil deg rekke!

Og gjør du som vismenn fra østerland gjorde,
Bring gaver til barnet, til kongen den store!
Bring Kristus deg selv, din tro og din bønn,
Ja, tilbe Guds evige kongesønn!*6


1) 1Kor 15:23
2) Betlehem betyr brødhus
3) Neh 9:15a
4) Luk 2:7
5) Jes 4:5
6) 2Kor 2:15, Job 23:10, 1Pet 1:7

L&E 37. årgang, nummer 10