Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Konfirmasjon på Bibelskolen på Fossnes

Konfirmasjon på Bibelskolen på Fossnes

I "gamle dager" gikk konfirmantene og "leste for presten". Konfirmanttiden markerte avslutningen av den grunnleggende kristendomsopplæringen som er foreldrenes, faddernes og den troende forsamlings særlige ansvar (Matt 28:18-20). Konfirmasjonen var videre en påminnelse om at konfirmanten selv må leve i tro og daglig omvendelse for å bli i Guds løfter og frelsen i Jesus Kristus.

Men mye har forandret seg, og med økende fart de siste årene. Det har vært en utvikling innenfor konfirmantarbeidet som simpelthen gjør det vanskelig for mange unge og deres foreldre å være med. Nye virkemidler blir stadig tatt i bruk, alvoret blir svekket, undervisningen blir overfladisk og opplegget bærer mer preg av "show og moro" enn av evighetsalvoret som hviler over livet til den enkelte ungdom. Dette fører mange unge og deres foreldre inn i samvittighetsvansker. En kan ikke være med på dette, men hva skal en så gjøre?

Denne situasjonen må vi ta på alvor! På Bibelskolen på Fossnes er det inneværende år to ungdommer som går til konfirmasjonsundervisning. Det er Per Bergene Holm som underviser, og han vil også konfirmere de to søndag 28. mai 2000. Så langt vi kjenner til har ikke bedehuskonfirmasjon skjedd tidligere på Østlandet. Men på forespørsel fra de aktuelle foreldrene, er det naturlig for Bibelskolen på Fossnes å engasjere seg i dette arbeidet. Konfirmasjonen vil finne sted innefor rammene av venneflokken hvor konfirmantene har sitt åndelige hjem.

Det er ikke tatt stilling til hvorvidt en skal fortsette med dette i årene som kommer. Det vil avhenge av at noen unge ønsker det. Men vi ser klart behovet og vil gjerne være med å oppmuntre til bedehuskonfirmasjon i venneflokkene utover landet, – at de troende på bedehusene i bygd og by tar denne saken alvorlig og begynner med bedehuskonfirmasjon der utviklingen i kirken setter de unge og deres foreldre i samvittighetsvansker. Fra Bibelskolen på Fossnes vil vi gjerne bidra både med materiell og lærerhjelp så langt det praktisk lar seg gjøre.

- Bibelskolestyret -

L&E 36. årgang, nummer 3Tags: 2000