Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Frelsen er i Kristus!

Frelsen er i Kristus!
Av Ubaldo Marca, Peru

Ubaldo Marca er evangelist i Peru.

"Frelsen oppnås ikke gjennom lovens oppfyllelse. Loven er gitt for å vise meg min synd. Hvis ikke loven sier: Du skal ikke lyve; så ble ikke løgnen synd for meg. Men nå dømmer loven meg som synder (Rom 7:7) - og jeg må fly til Kristus! Hos ham får jeg frelsen uforskyldt, - gratis!

Slik er det blitt for meg. Loven viser meg min synd. Den skaper gråt og smerte i mitt hjerte. Synden er noe fryktelig, en fornærmelse mot Gud. Ja, loven gjør synden alvorlig og forfredelig. Men rettferdigheten er i Kristus. Det loven ikke kan, kan Kristus,- nemlig frelse meg fra mine synder!"

L&E 35. årgang, nummer 4