Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

  Evangelieteksten for 9. juli 2000 for de troende i Tiraspol var Matt 9:35-10:8. Teksten forteller oss om Guds elskede Sønns gjerning i denne verden. Han lærte, forkynte og helbredet.

Disse gjerningene har ikke mistet sin betydning. De er veivisere på veien til Jesu kors, død, begravelse, oppstandelse og himmelfart. Jesus visste hvor han gikk. Han kaller sitt folk til å følge etter ham i tro – gjennom hans død og oppstandelse – til evig liv.

 

Les mer ...

moldova_old_house

I det nordvestlige hjørnet av Svartehavet, mellom Romania og Ukraina, ligger det lille landet Moldova med ca 4 millioner innbyggere. Landet er en tidligere sovjetisk republikk som i forbindelse med Sovjetunionens fall ble selvstendig. Befolkningen er i første rekke av rumensk, ukrainsk og russisk opprinnelse, men det finnes også en del etniske tyskere og jøder.

 

Les mer ...