Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

moldovaIntervju av Marcus og Ida Söderberg
ved Ingar Gangås (tekst/foto)

«Livet har bare to utganger: Enten går du på veien til himmelen, eller på veien som leder til helvetet. Vandringen med Jesus begynner allerede her, etter døden fortsetter du bare på den veien du har begynt på mens du levde.»

Les mer ...

Referat fra årsmøtet i NLL 2009


Sommerskole og årsmøte ble holdt på Bibelskolen på Fossnes 9.-12. juli. Rundt 130 deltagere fra hele Sør-Norge var samlet. På årsmøtet var det ca. 40 som brukte stemmeretten sin.

 

Les mer ...

   
Årsmelding fra Landsstyret 2008/2009-07-17

«For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.» Heb 10:37

Jesus kommer snart og uventet. Det store spørsmålet er om han vil kjenne oss når han kommer. Frafallet er stort. Hedenskapet er i ferd med å innta misjonslandet Norge på nytt. Søvnen blant de troende brer om seg, og det er så lett at hjertet blir kaldt. Hvordan står det til i vår sammenheng? Er du rede til å møte din Gud? Det er viktig at Ordet får føre oss til Jesus. Brudgommen kommer snart for å hente sin brud.

 

Les mer ...

Utdrag fra årsmeldinga fra Moldova 2008/2009

 

Det har gått ti år siden Lekmannsmisjonen (NLL) fikk kontakt med den lutherske kirken i Moldova. I løpet av disse årene har Guds ord blitt sådd på flere nye plasser. Mange av medlemmene har flyttet fra landet. Totalt sett er ikke kirken i noen sterkere stilling nå enn for ti år siden. Forsamlingene er små og skrøpelige.

– Vi må arbeide mer slik dere gjør i Norge, sier Vladimir Moser, pastor og leder for kirken.

Les mer ...

   

Boris Moser i Moldova, sønn til Natalia og Vladimir, som sitter fengslet uten lov og dom. 

Misjonsarbeidet i Moldova, som anklages for politisk agenda. 

Menighetene i Moldova, som preges av usikkerhet og fraflytting. 

Bibelskolen på Fossnes og søkningen til neste skoleår. 

Guds ord må bli til vekkelse og frelse, på bibelskolen, her heime og på misjonsmarken.

Gud må drive arbeidere til sin høst.

 

Les mer ...