Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Den politiske situasjonen i Moldova er fortsatt vanskelig. I den vestlige delen er man ikke blitt enige om valg av ny president, mange måneder etter parlamentsvalget. Kommunistene, som mistet flertallet ved valget, har søkt å utnytte situasjonen. Fredag 16. mars demonstrerte over 80 000 kommunister i gatene i Chisinau mot den mer vestlig orienterte alliansen som nå har makten. Samme dag var det imidlertid en form for suppleringsvalg som førte til noen få utskiftninger i parlamentet, nok til at alliansen endelig kunne få flertall for sin presidentkandidat. Det betyr forhåpentligvis noe mer stabilitet og ro. Mye tyder på et nærere samarbeid mellom Moldova og Romania.

Les mer ...

Det var valg på ny president i Transnistria 26. desember 2011. Smirnov, president i 20 år, de siste årene med nærmest diktatorisk makt, ble ikke gjenvalgt. Den nye presidenten, Jevgeni Shevchuk, var før valget ansett som firmaet Sheriffs kandidat, men har etterpå vist en noe mer selvstendig linje. Han vant med over 70 % av stemmene og har derfor et sterkt mandat. Motkandidaten som var Russlands favoritt, fikk bare i underkant av 20 %.

Les mer ...

Ingar Gangås reiser til Bolivia og Peru 29. september til 30. oktober. Der skal han møte representanter for de lutherske kirkene til samtale om spredning av luthersk litteratur. «Luthersk Litteraturmission» i Sverige har støttet oversettelse av bøker av Luther, Rosenius, C. Fr. Wisløff m.fl. til spansk. Disse bøkene er etterspurte, men er vanskelige å frakte over landegrensene og det blir høy toll på dem.

Les mer ...

«Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette.» Luk 24:46-48

Les mer ...

– Fra årsmeldingen for ytremisjonsarbeidet
Misjonærinnvielse
I august var vi samlet til misjonærinnvielse på Fossnes for Ida og Marcus Söderberg. Det var en høytids- og gledesstund for oss alle, ikke minst for alle dem som i mange år hadde bedt om at Lekmannsmisjonen igjen måtte få sende ut misjonærer til andre folkeslag.

Les mer ...