Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Misjonsarbeidet i Moldova

Misjonsarbeidet i Moldova

Vi gleder oss over å ha kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM), og ikke minst over det gode samarbeidet med ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud. Og vi er takknemlige for at vi har fått kall til å være med i dette arbeidet, og vi må be om nåde og evne til å gi den hjelp som er nødvendig. Her trenger vi å be om det rette tjenersinn. Vi er Guds tjenere, og skal så langt Gud gir nåde og evne, veilede, formane og trøste, støtte både åndelig og materielt, slik at Guds rike kan gå fram, mennesker til gagn og Gud til ære.

 
Utdrag fra årsmelding (2017) fra Moldova
Vladimir Mosers oppgaver er i første rekke å forkynne Guds ord. Fortsatt anses det ikke trygt for ham eller Natalia å reise inn i Transnistria. I tillegg til de faste prekenoppgavene, har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, samt konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene.
 
Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp. I Transnistria møtes forsamlingene i Kamenka og Tiraspol fortsatt trofast hver søndag.
 
I Kamenka ledes gudstjenestene av diakonen Sergei, og det er en organist som spiller både til liturgien og salmesangen. Flokken som samles i forsamlingshuset i byen er trofast, men noen nye kommer til, samtidig som det også her er noen som reiser fra landet for å arbeide andre steder. Det er 15-20 personer som møter opp hver gang. I Tiraspol samles menigheten i leiligheten som i sin tid tilhørte mor til Natalia, og som Natalia nå eier. Diakonen Pavel leder gudstjenestene, og der er det også en organist som spiller. Flokken her er også trofast. Noen har vært med helt fra starten i 1992, mens de fleste har kommet til senere. Nå samles det omkring 10-15 hver søndag.
 
De siste gangene Per Bergene Holm har besøkt forsamlingene, har diakonene Sergei (Kamenka) og Pavel (Tiraspol) lest opp talen hans på russisk, da det er lettere for forsamlingen. Forsamlingen i Chisinau samles fortsatt i et kulturhus i sentrum av hovedstaden og består av noen få eldre mennesker. Som regel samles bare 5-10 personer.
 
Det deles ut luthersk litteratur i forsamlingene, både av Luther, Rosenius og små trykksaker med betraktninger som Vladimir Moser har utarbeidet.
La oss fortsatt be om at Guds ord må få gripe hjertene og skape brennende kristne i forsamlingene, som kan vinne andre i sine omgivelser for Guds rike i Moldova.
Tags: 2018