Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Misjonsarbeidet i Bolivia og Peru

 

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon støtter et luthersk litteraturarbeid i Bolivia og Peru. Kontaktperson for dette arbeidet er Ingar Gangås (se Kontakt for kontaktinformasjon).