Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Kontakt

Kontakt

 

Mediakontakt
Per Bergene Holm, Holm, 3282 Kvelde, mob: 99 50 90 60

 

Formann i Landsstyret i NLL
Reidar Heian, Elvestadveien 175, 3158 Andebu, tlf. 33 44 14 19, mob: 41 49 55 26

 

Sekretær for NLL
Konrad Fjell, Laskengrenda 44, 3221 Sandefjord, mob: 91 51 00 64

 

Redaktør og formann i redaksjonsrådet for Lov og Evangelium
Ingar Gangås, Følstadvegen 135, 7690 Mosvik, mob: 90 15 12 34

 

Rektor for Bibelskolen Fossnes
Per Bergene Holm (kontaktinfo: se ovenfor)
Besøksadresse Bibelskolen på Fossnes: Fossnesveien 13B, 3160 Stokke

 

Kontaktperson for reiserutene
Konrad Fjell (kontaktinfo: se ovenfor)

 

Kontaktperson for ytremisjonsarbeidet i Moldova
Per Bergene Holm (kontaktinfo: se ovenfor)

 

Kontaktperson for ytremisjonsarbeidet i Bolivia og Peru
Ingar Gangås (kontaktinfo: se ovenfor)

 

Redaksjonskomité websidene
Konrad Fjell (ansvarlig redaktør)
Marie Louise Björn
Ole Martin Brennsæter
Asbjørn Fossli
Per Olav Kapstad
Dag Rune Lid

Kasserer i NLL
Kasserer: Fossnesveien 13 B, 3160 Stokke, tlf: 33 33 89 01

 

Abonnentregisteret for bladet Lov og Evangelium
Fredrik Heian, Daleneveien 175, 3158 Andebu, mobil: 901 94 758


Landsstyret i NLL

Reidar Heian
(formann), kontaktinfo: se ovenfor

Fredrik Thorbjørnsen (nestformann), Hemsgata 54, 3242 Sandefjord, tlf: 90 59 57 49
Dag Rune Lid, Furuflaten 30, 5600 Norheimsund
Jan Ove Heggdal, Smimovegen 2B, 7822 Bangsund, tlf: 74 40 74 54, mob: 94 89 14 75
Øystein Laberget, Kjuusvegen 18, 2150 Årnes
Atle Barkve (1. varamann), Håbakken 12, 4355 Kvernaland, mob: 97 66 53 69,  
Sekretær for NLL Konrad Fjell møter fast i Landsstyret.

For de som ønsker å støtte arbeidet økonomisk kan gaver sendes til:


Kontonummer:

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon
Fossnesveien 13B, 3160 Stokke

- norsk bankgiro: 3000 22 26193  eller Vipps til nr.: 15095


- svensk kontonr:
8169-5, 694 381 912-5