Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2009 - Nr 07

Lov og Evangelium – 7 – september - 2009

Synet på Jesus.

Ole Rolfsnes

Møteoversikt.


Steiner for brød.

Ingar Gangås

Bring Guds ord ut til folket!

Årsmøtereferat

Bøn og takkseiing.

Dag Rune Lid

Gud ser alt. Barnestykke

Johannes Thorvaldsen

Jesus – vår helliggjørelse.

Nils Skjælaaen

Mens vi venter på Jesu gjenkomst (VI).

Per Bergene Holm

Det var annerledes før.

Ingar Gangås

Er du blant de redde?

Hans Edvard Wisløff

Møteopptak CD / MP3

Kursuke på Fossnes, november 2008
Nyttårsleir på Fossnes, 2008/2009
Bibelhelg på Fossnes, februar 2009Dette nummeret av Lov og Evangelium kan også leses her

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2009 - Nr 07
(235 kB)