Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Gave til misjonsarbeidet

Gave til Misjonsarbeidet


For de som ønsker å støtte misjonsarbeidet i Moldova økonomisk kan gaver sendes til:

- Bankgiro NLL Norge: 3000 22 26193

--------------------------------------------------------

- Svensk postgiro: 178 84 80-0

- Dansk bankgiro: (4665) 10639360

NB! Merk betalingsinformasjonen til ytremisjonsarbeidet med "Moldova".

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt.