Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Foreninger og bedehus

Foreninger og Bedehus

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon har møter mange steder i Norge. Noen plasser har også egne foreninger, men møtestedene kan variere en del. Lurer du på om det er møter nær ditt hjemsted, men kan ikke finne det oppgitt så ta kontakt med oss så vil vi hjelpe deg.