Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2019
Search Keyword:
Total: 25 results found.
Tag: 2019
Bønnens vei til Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og se, Gud har gitt deg alle dem som seiler med deg, som gave.» Apg 27:24

Les mer

«Gud står de stolte imot»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men desto større er nåden han gir. Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede!» Jak 4:6-8

Les mer

Frelse for de fortapte
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Bibelen forteller med klare ord hvem vi er i oss selv, hvor ødelagte vi er etter syndefallet (Rom 3:4-20).

Les mer

Kjærlighetens kappestrid
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I sportsnyhetene hører vi stadig om en rekke mennesker som driver kappestrid, som kjemper om hvem som er raskest, sterkest osv.

Les mer

Det som var umulig for loven
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet.» Rom 8:3

Les mer

Enok
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I første Mosebok (5:22-24) leser vi om Enok. Han vandret med Herren i tre hundre år etter at han fikk sønnen Metusalah, «så ble han borte, for Gud tok ham opp til seg».

Les mer

Økumenikkens og splittelsens tid?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi lever virkelig i økumenikkens og «enhetens» tid. Kirker og organisasjoner slås sammen som aldri før. Gamle skillelinjer gjelder ikke lengre. Og mye av dette kan skje på grunn av at Guds ord ikke lengre er det avgjørende.

Les mer

«Hvem kan da bli frelst»?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Luk 19:1-10 Jesus er på vei til Jerusalem. Litt tidligere på reisen traff han en rik rådsherre som spurte hva han måtte gjøre for å arve evig liv.

Les mer

Tags:
Rettergang med Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Herren ønsker å møte det syndige folk. Han vil de skal «gå i rette med ham» og legge sin sak åpent fram – selv om de kun har urett og overtredelser å bringe.

Les mer

En spesiell opplevelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Under siste besøk til Sør-Amerika opplevde jeg noe som jeg sent vil glemme og som jeg gjerne vil dele med bladets lesere.

Les mer

Brudgommen lengter etter sin brud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus sier: «Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike» (Joh 3:3b).

Les mer

Tags:
Nikodemus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da Jesus møtte mennesker, gjorde han aldri forskjell på dem.

Les mer

Loven – den rette læremester til Kristus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er røster som hevder at de ti bud ikke lenger gjelder. De skal derfor heller ikke forkynnes.

Les mer

Budet rammer samvittigheten
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men da budet kom, våknet synden til live. Jeg derimot døde. Og det viste seg at budet, som skulle være til liv, ble til død for meg. For synden benyttet seg av budet og dåret og drepte meg ved det.» Rom 7:9b-11

Les mer

Født av Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, ... de er født ... av Gud.» Joh 1:12-13

Les mer

Åndeleg søvn og åndeleg død
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Når Jesus skal beskrive den siste tid før han kjem att, tek han fram korleis alt Guds folk skal sovne åndeleg sett.

Les mer

Sann vekkelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kristen forkynnelse vekker anger og tro.

Les mer

Nøkkelen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

 

Et barneblad på evangelisk, luthersk grunn

Les mer

Tags:
Kains offer
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

første Mosebok (4:3-5) leser vi at «Kain bar fram for Herren et offer av jordens grøde». «Men Herren så ikke til Kain og hans offer».

Les mer

Åndssituasjonen blant oss truande
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi blir alle meir eller mindre påverka av tidsånda. Om Herren ikkje kjem oss til hjelp, har vi lite å stilla opp med – mot dei tre sterke maktene i livet vårt: Djevelen, verda og vårt eige kjøt.

Les mer