Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2018
Search Keyword:
Total: 94 results found.
Tag: 2018
Lov og Evangelium 2018 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Februar-nummeret av L&E

Les mer

«Ære være Gud i det høyeste!»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Når synden blir tung og bitter for samvittigheten, når du ville være den kvitt tusen ganger, men er helt hjelpeløs, da først lærer du å forstå nødvendigheten av at en frelser måtte bli født.

Les mer

«Et tegn som blir motsagt»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Gamle Simeon ble drevet av Ånden til templet. Full av glede tok han Jesus i armene sine, lovet og takket Gud og sa: «Nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse» (Luk 2:29-30).

Les mer

Hvorfor finner du ikke fred?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og da de så stjernen, ble de over all måte glade. De gikk inn i huset, og fikk se barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilbad det. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull røkelse og myrra. Men da de i en drøm ble varslet at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, drog de en annen vei hjem til sitt land.» Mat 2:10-12

Les mer

Gledelig vekst i Sør-Amerika
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Fra første del av turen – i Arequipa. De besøkende fra Norge sammen med medarbeiderne Damián Heredia og Miguel Fuentes.

Les mer

En annen Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er Paulus som bruker dette uttrykket til korintermenigheten (2Kor 11:4).

Les mer

Rettferdigheten av loven
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Moses skriver om rettferdigheten av loven: Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem.» Rom 10:5

Les mer

Min mors vitnesbyrd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er juledag den 25. desember 2016. Jeg sitter i mammas rom i hennes leilighet i Tierp, Sverige, og spør henne litt om hvordan hun ble frelst. Hun beretter gjerne, og begynner å fortelle fra da hun var gift og rundt 30 år.

Les mer

Tags:
Hender som velsigner
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Aron løftet hendene over folket og velsignet dem. 3Mos 9:22

Les mer

Gud kledde Adam og Eva
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I første Moseboks tredje kapittel, leser vi om syndefallet: «Og Gud Herren lagde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og kledde dem med» (v. 21).

Les mer

Nåde og sannhet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Juleevangeliet ville nok de fleste dra kjensel på om de fikk høre eller lese det. Da tenker jeg på det vi finner i Lukasevangeliets andre kapittel. Det med keiser Augustus, hyrdene på marken, englene, stallen og Jesusbarnet.

Les mer

Tags:
Jesus Immanuel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor, Maria, var trolovet med Josef, men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Josef, hennes mann, var rettferdig, han ville ikke føre skam over henne og ville skille seg fra henne i stillhet. Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud. Da Josef var våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og han førte sin hustru hjem til seg. Men han levde ikke med henne før hun hadde født sin sønn. Og han gav ham navnet Jesus.» Mat 1:18–25

Les mer

En kunngjøring fra høyeste hold
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.» Jes 9:6a

Les mer

Et rystende bilde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Se til at dere ikke lar dere skremme.» Mat 24:6

Les mer

En festdag i Bolivia
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den andre søndagen i oktober ble en merkedag for Såmannens arbeid i Bolivia. Da ble to barn og tre ungdommer døpt ved Såmannens senter, og senere på dagen ble sju voksne tatt opp som medlemmer, i en quechualandsby, en halv times kjøretid fra byen Sucre.

Les mer

Kristus og antikrist
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot vedens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» Ef 6:11-12

Les mer

Dem som volder splittelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!» Rom 16:17

Les mer

Lovgjerninger
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd» Rom 3:20

Les mer

Dine tanker
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.» Ord 4:23

Les mer